Markedsdialog om klimatiltag

""

Vejdirektoratet, Banedanmark og Bygningsstyrelsen er påbegyndt et arbejde, hvor der analyseres på, hvilke tiltag der kan bidrage til at reducere CO2-udledningen fra bygge- og anlægsprojekter. På denne baggrund inviteres de tre styrelsers leverandører til at deltage i en markedsdialog.

Formålet med denne markedsdialog er at kortlægge, hvilke klimatiltag markedet vurderer er de mest oplagte og hensigtsmæssige at indarbejde i kommende projekter, samt hvilke forandringer bygherre, entreprenører og materialeleverandører sammen kan sætte for fremtidige bygge- og anlægsprojekter.

Markedsdialogen er skriftlig, og gennemføres ved at svare på en spørgeramme udarbejdet af styrelserne. Der henvises til informationsdokumentet for yderligere information om deltagelse i markedsdialogen, samt til spørgsmålsdokumentet, der udfyldes og indsendes inden svarfristen.