Facility Manager Lokal (FML)

Her kan du møde Josephine og høre om det at være lokal Facility Manager på Bølge 3.

Hvad er dit ansvarsområde? 

Som lokal Facility Manager (FML) fungerer jeg som bindeled mellem jer kunder og serviceleverandøren. Konkret betuder det, at jeg og mine kolleger holder kontakten med jer, og samtidig har vi ansvaret for at kvalitetssikre de leverancer, som ISS leverer ude hos jer.

Dette arbejde består i at sikre den aftalte kvalitet i de valgte ydelser. Eksempelvis ved at gennemføre stikprøver af renhold eller kantine. 

Hvad er din rolle før og efter driftsstart samt i den løbende drift? 

Før driftsstart har jeg og mine FML-kolleger afholdt implementeringsmøder hos alle jer kunder og sikret, at vi har fået den rette mængde data ind. Denne data omhandler jeres ydelsesbehov, lokale procedurer og helt specifik driftsinformation.

Implementeringsmøderne har desuden været med til at sikre, at vi har lært hinanden bedre at kende og at vi sammen kan opbygge vores relation, som vil gavne vores fremtidige samarbejde. 

Efter driftsstart er jeg bindeleddet mellem jer kunder og Bygningsstyrelsens øvrige specialister. Det betyder, at jeg på en almindelig dag ofte er ude og mødes med kunderne på deres lokaliteter eller udfører kontroller med ISS. 

Når jeg ikke er på farten samarbejder jeg med mine kolleger i Bygningsstyrelsen eksempelvis om at sikre, at jeres data justeres, hvis I har behov for ændringer i ydelserne.

Hvornår kommer vi som kunder i kontakt med dig? 

For at vedligeholde en god kunderelation og samtidig opretholde et godt serviceniveau vil der efter driftsstart være kundemøder hvert halve år, hvor der gøres status på driften.

Ellers er jeg og kollegerne aldrig længere væk end et telefonopkald eller en mail, hvis I skulle have brug for assistance.