Servicespecialisten

Servicespecialister dækker alle servicespor i SFM-kontrakten. Et af dem er blandt andet forplejningen, hvor Daniel er specialist.

Hvad er dit ansvarsområde?

Jeg er forplejningsspecialist i Bygningsstyrelsen, hvor jeg hjælper mine kollegaer og jer kunder med kontraktforståelse og 'best practice' inden for mit fagområde. 

Vi er flere specialister ansat, så alle servicespor er dækket med en stærk faglighed.

Hvad er din rolle før og efter driftsstart samt i den løbende drift?

Før driftsstart er mine opgaver bl.a. at sørge for, at vi når i mål med at indhente korrekt data, hjælpe jer kunder med afklaringer i forhold til hvilke ydelser, I skal vælge, og sikre, at vi får belyst så mange kritiske veje frem mod den 1. maj, så bølgen starter op så driftssikkert som muligt.

Desuden svarer jeg på afklarende spørgsmål igennem , og håndterer FML'ernes mere dybdegående forespørgseler af kontraktuel karakter. Jeg og mine kollegerne hjælper ligeledes jer kunder med at få en forståelse for hvem ISS, der har ansvaret for hvilke opgaver og services.

Efter opstart ligger der for os i Bygningsstyrelsen en stor opgave i at sikre, at opstarten med ISS kører planmæssigt, og at jer kunders indmeldte data udmøntes korrekt eller bliver tilpasset, så de følger kundens ønske bedst muligt.

Hvornår kommer vi som kunder i kontakt med dig?

I kunder kommer i kontakt med mig, hvis I har et særligt behov eller forhold, som kræver min specialviden. I den forbindelse vil FML'en typisk inddrage mig i dialogen med jer kunder, som også kan møde mig på ekstraordinære kontroller af ISS, som f.eks. kan være i jeres kantiner.

Generelt indgår servicespecialisterne i et rigtigt stærkt team, der sikrer, at kundernes ønsker og specielle forhold bliver mødt så effektivt som muligt og selvfølgelig i overensstemmelse med den nye Bølge 3-aftale.