Dataspecialisten

Data spiller en afgørende rolle, når det kommer til analyse og efterfølgende optimering af hele SFM Bølge 3 og de individuelle services. Det fortæller Rami mere om, når I her møder en af Bygningsstyrelsens dataspecialister.

Hvad er dit ansvarsområde? 

Som dataspecialist er mit ansvar blandt andet at udarbejde datagrundlag og fakturagrundlag på Statens Facility Management Bølge 3, ligesom jeg også sørger for at ændringsanmodningerne i ydelserne indlæses korrekt og deles med leverandøren, ISS. 

Bygningsstyrelsen råder lige nu over tre dataspecialister, som er tilknyttet bølgerne i SFM-kontrakterne.

Hvad er din rolle før og efter driftsstart samt i den løbende drift? 

Før driftsstart har jeg haft ansvaret for behovsafdækning og dataindsamling hos jer kunder, arbejdet med prismodeller i udbudsprocessen og det samlede overblik over jeres data og valgte services i implementeringen af kontrakten. I driftsperioden har jeg ansvaret for dataændringer og data til fakturering. 

Efter driftsstart kommer jeg og mine kollegaer til at tjekke datagrundlag fra leverandøren og udarbejde fakturagrundlag til jer kunder.

Desuden har jeg og kollegerne også ansvaret for at beregne bod og bonus til ISS, hvilket bl.a. gøres på baggrund af den årlige brugertilfredshedsundersøgelse og antal fejl i jeres leverancer fra ISS.

Hvornår kommer vi kunder i kontakt med dig? 

Efter driftsstart har jeg som udgangspunkt ikke kundekontakt. Hvis I som kunde ændrer i jeres services og dermed data, kommer det ind til mig og kollegerne gennem jeres lokale Facility Manager samt driftsspecialisterne.

Her er det så vores opgave at kvalitetssikre fakturagrundlaget.