Fredericiagade 24, København

Østre Landsret i København set fra haven bag murene
Fredericiagade 24, København

Den markante bygning på hjørnet af Bredgade og Fredericiagade blev bygget som Københavns Operahus i 1701-02. Det fine barokhus fik to etager over en høj granitsokkel og et stort valmtag.

Facadens markante udtryk blev bestemt af en kraftig hovedgesims, brede pilastre fra sokkel til gesims og mønstermurværk i røde og grå teglsten. Begge langsider fik en bred trekantgavl over midterpartierne. Det er uklart, hvem der var husets arkitekt. Overbygningsdirektøren W.F. von Platen har været nævnt, men han tegnede ikke selv. Både J.C. Ernst og den polske Christof Marselis kunne være muligheder.

Opera ingen succes

Operaen blev imidlertid ingen succes, hverken hos kongefamilien eller publikum. Blot seks år senere blev et nyt teater indrettet på Københavns Slot. Operabygningen blev derefter indrettet til Landkadetakademi og få år senere kom også søkadetterne til. Landkadetterne rykkede videre til Brockdorffs Palæ på Amalienborg i 1768, mens hofbygmester C.F. Harsdorff gik i gang med en større ombygning af den efterhånden noget forfaldne Operabygning.

Kaserne for Ingeniør- og Infanteritropperne

Med et mesterligt greb etablerede Harsdorff en tredje etage uden at forhøje huset. Ved at flytte etageadskillelserne, sænke vinduerne og sætte en tredje, lavere vinduesrække i under gesimsen fik han skabt tre hele etager med en lofthøjde på ca. fire meter. I en kortvarig periode fra 1870 var huset kaserne for Ingeniør- og Infanteritropperne. Efter Christiansborgs brand i 1884 blev Operabygningen hjemsted for Rigsdagen; en tilstand, der varede til det tredje Christiansborg var klar til indflytning i 1918.

Fra opera til Landsret

I Rigsdagens tid, i 1902-03, blev en ny bygning tilføjet som en tværfløj mod syd. Det lykkedes arkitekten Martin Borch at indpasse nybygningen diskret, i samme arkitektoniske udtryk som den ældre bygning. Efter Rigsdagens fraflytning blev det bestemt, at Operabygningen skulle være hjemsted for Østre Landsret og Sø- og Handelsretten. I 1964 flyttede Sø- og Handelsretten til Bredgade 66, og hele Operabygningen er nu domicil for Østre landsret.

Østre Landsret flytter i 2021 til Nordhavn i København.