Teglgårdsparken, Middelfart

Teglgaardsparken i Middelfart med sin gule murstensfacade med småsprossede vinduer og vindueskarnapper på taget
Teglgårdsparken, Middelfart

Regeringen vedtog i 1884, at der skulle bygges et sindssygehospital ved Middelfart, som lå afsondret fra byen, men alligevel tæt på, og i naturskønne omgivelser nær skov og vand. I datidens behandling lagde man vægt på, at patienterne ikke blev forstyrret af købstadens travle liv, men fik et ophold i rolige og smukke omgivelser.

Teglgårdsparken blev opført omkring år 1888 af bygningsinspektør Vilhelm Valdemar Pedersen med et monumentalt anlæg bestående af 21 bygninger med streng symmetrisk aksefasthed i nøgtern italiensk renæssance og med stor detaljerigdom. Anlægget var grupperet omkring en hovedbygning, der husede administration, kirkesal, festsal og overlægebolig. På hver sin side var patientbygninger opdelt med en side til mænd og en anden side til kvinder. Andre bygninger husede de forskellige økonomifunktioner. Sidenhen blev der bygget flere bygninger til, f.eks. en tuberkulosestation.

I hospitalets storhedstid i 1950'erne var der op til 1250 patienter, men fra 70'erne blev aktiviteterne trappet ned, og patienterne flyttet til et nyt hospital, hvorefter sindssygehospitalet blev lukket helt i år 1999. I dag anvendes bygningerne i stedet til boliger og en bred vifte af institutioner og virksomheder. Mange af bygningerne er blevet ændret en del indvendigt, men udvendigt ønskes det at bevare det oprindelige arkitektoniske udtryk. Området består af et åbent parkanlæg med store grønne plæner og imponerende træer af forskellige træsorter.

I Teglgårdsparken ejer Bygningsstyrelsen ejendommene nr. 19 og 99, der og forbundet med en underjordisk gang. Ejendommene er bevaringsværdige og er i dag lejet ud til to styrelser under Skatteministeriet.

Derudover ejer Bygningsstyrelsen også Teglgårdsparken nr. 102, hvor en del af Vejdirektoratet har til huse.