Overgaden Oven Vandet 58A, København

Den gule og hvide facade med høj sort sokkel på Ovengade oven vandet 58A i København
Ovengade Oven Vandet 58A, København

Bygningen Overgaden Oven Vandet 58 A er opført langs Bådsmandsstræde af murermester J. B. Schottmann i 1780-81 som en sygehusfløj til marinens hospital, Søkvæsthuset. Søkvæsthuset er den smukke, gule, 19 fag lange bygning med den halvrunde frontispice over de tre midterste vinduer, der ligger ud til Christianshavns Kanal.

Bådsmandsstrædefløjen har haft en omskiftelig historie. Skønt født som sygehus blev den i 1817 nødfængsel. Tugthusfangerne havde brændt tugthuset på Christianshavns Torv af. De værste fanger blev straks henrettet. De næstværste blev stuvet sammen i Kastellet, mens de skikkeligste blev anbragt i Søkvæsthusets sygehusfløj. Senere har huset været elevskole for Søværnet og fra 1930’erne Rigsarkivets fjerndepot. I 1989 åbnede huset som Orlogsmuseum efter en omfattende restaurering, der blev belønnet med den fornemme internationale bevaringspris Europa Nostra.

Orlogsmuseet er en selvejende statslig institution under Kulturministeriet. Museets hovedopgave er at præsentere den danske flådes historie og righoldige samlinger for offentligheden. Den historiske modelsamling er blandt de bedste i verden og på visse punkter helt uden sidestykke. Der drives endvidere forskning i flådens historie og andre beslægtede emner.

Søkvæsthuskomplekset omfatter yderligere et lille porthus ud mod kanalen og en havefløj, hvor ægteparret skuespillerinden Johanne Luise Heiberg og forfatteren og teaterdirektøren Johan Ludvig Heiberg boede i en årrække i 1800-tallet. Havehuset og Søkvæsthuset benyttes stadig af militæret, og det var kun Orlogsmuseets bygning, der som følge af en reform af statens ejendomsadministration blev overdraget til Bygningsstyrelsen (på daværende tidspunkt Slots- og Ejendomsstyrelsen) fra årsskiftet 2000/2001.