Ministeriebygningerne i Slotsholmsgade, København

Den røde kancellibygningen på Slotsholmen i København med hvide, småsprossede vinduer
Kancellibygningen, København, foto: Finn Christoffersen

Ministeriebygningerne overfor Børsbygningen i København har, siden de blev bygget, været en levende del af rigets magtcentrum på Slotsholmen. Alle, som besøger palæerne, vil fornemme dette som en rød tråd igennem flere århundreders Danmarkshistorie, der kommer til udtryk i slående kontraster mellem nye og gamle interiører.

Den Røde Bygning

Den mest markante bygning er Kancellibygningen – i daglig tale Den Røde Bygning - som huser Finansministeriet. Bygningen blev opført i 1721 som Danmarks første statslige administrationsbygning. Siden kom de øvrige bygninger i Slotsholmsgade til, efterhånden som statsadministrationen voksede.

Den Stormske Gård fra 1696 har tilhørt Frederik IV, som har brugt den til at huse først sin elskerinde grevinde Schindel og siden sin hustru til venstre hånd Anne Sophie Rewentlow. Også denne bygning bruges i dag af Finansministeriet.

Lerches Gård i København. Bygningens midterparti med portåbning er hvid, mens facaden omkring er rødkalket med tætsiddende hvide, småsprossede vinduer. I forgrunden ses to træer.

Fingerpeg om det første Christiansborg

Det Württembergske Palæ, eller Lerches Gård, som i dag bl.a. huser Økonomi- og Indenrigsministeriet, er opført i 1740-42 samtidig med det første Christiansborg. Nogle af palæets rum kan derfor give et fingerpeg om det første Christiansborgs interiør.

Ministeriebygningerne huser desuden Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Justitsministeriet. Bygningerne i Slotsholmsgade er kun åbne i forbindelse med særlige rundvisninger.

Ministeriebygningerne i Slotsholmsgade med tårnet på Christiansborg Slot i baggrunden set fra den modsatte side af havnen.