Augustenborg Slot

Augustenborg Slots hovedindgang med forplads og grønt areal foran
Augustenborg Slot i Augustenborg, foto: CUBO Arkitekter

Augustenborg Slot er opkaldt efter Augusta af Slesvig-Holstein-Sønderborg-Glücksborg, som var kusine og hustru til grundlægger af stedets første slot, hertug Ernst Günther. Slottet befinder sig i dag højtliggende i Augustenborg by, som efter opførslen opstod omkring slottet.

Senbarokslot som seminarium, hospital og kontorrum

Det oprindelige slot blev bygget i 1660, men da dette blev umoderne, skiftede hertug Frederik Christian 1. det i 1770-1776 ud med det nuværende. Arkitekt Johann Gottfried Rosenberg kreerede et slot i rokokostil, og slottet er i dag det største og mest helstøbte barokanlæg i Sønderjylland. Anlægget er symmetrisk placeret omkring en gårdsplads og består af en trefløjet hovedbygning og en staldgård. Hovedbygningen er pudset og kalket i gult og hvidt og er kronet med blåglaserede tagsten, mens staldgården er bygget af gule mursten og røde tegltage. I den ene af hovedbygningens tre fløje er en smuk vestibule bevaret, hvori italieneren Michel Angelo Taddei har udført hvidmalet rokokostukkatur. Også i nordfløjen, som huser slotskirken, er prædikestolsalter og dekorationer i fineste rokokostil. Slottet bliver anset som et af Danmarks flotteste barokslotte.

Sidebygning til Augustenborg Slot i gule mursten, rødt tegltag og grønne afrundede døråbninger samt tårn på toppen

Grundet den 1. slesvigske krig flygtede hertugfamilien i 1848 og vendte aldrig tilbage til Augustenborg. I den tyske tid efter 1864 blev slottet i en overgang brugt som kvindeseminarium, men efter Genforeningen i 1920, hvor Sønderjylland igen blev en del af Danmark, besluttede den danske Rigsdag at indrette slottet som sindssygehospital. Dette blev indviet i 1931, og først i 2015 flyttede psykiatrien ud af slottet og til et nyt byggeri i Aabenraa. Augustenborg Slot blev opkøbt af staten ved Bygningsstyrelsen som led i regeringens plan for geografisk flytning af statslige institutioner. Regeringen meldte i oktober 2015 ud, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (tidligere NaturErhvervsstyrelsen) skulle flytte ind på slottet, og i maj 2016 blev den første afdeling oprettet på stedet. I hovedbygningen bliver ca. 5.000 m2 ombygget og renoveret, før resten af medarbejderne rykker ind.

Havesalen på Augustenborg Slot med hvide vægge, stuk i loftet og stuk ned ad væggende. Store vinduespartier og en fransk dør ses til venstre i billedet. Der hænger en stor krystallysekrone i loftet.

Ombygning med respekt for historien

Augustenborg Slot er fredet, og ombygningen og renoveringen er derfor godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Den eksisterende bygning repræsenterer mange værdier, og stedets historie huser stort potentiale, som er udviklet og brugt i ombygningen. Flere af de eksisterende dørlysninger er præget af smukke, profilerede indfatninger, som så vidt muligt er bevaret. Også kvaliteter som stor rummelighed, loftshøjde og lysindfald går igen i det nye Augustenborg Slot, hvori Landbrugsstyrelsen siden 3. januar 2019 har kontorer.