Nye rammeaftaler styrker faglighed og fleksibilitet

30-04-2015

Bygningsstyrelsens rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand på kontorområdet udløber d. 31. december 2015. I de nye rammeaftaler fokuserer Bygningsstyrelsen på fleksibilitet, faglighed og volumen.

Bygningsstyrelsen moderniserer rammeaftalerne på kontorområdet. Det sker på baggrund af dialogmøder med eksterne samarbejdspartnere og Bygningsstyrelsens egne, positive erfaringer med parallelle rammeaftaler på universitetsområdet.

Styrket fleksibilitet og faglighed

Med den nye struktur vil de kommende rammeaftaler blive mere fleksibelt bygget op. Det sker blandt andet gennem miniudbud, så opgavernes kompleksitet kan forudses og behovet for kapacitet kan tilpasses.

Den nye struktur er samtidig med til at styrke, at branchens faglighed bruges bedst muligt. Ved hvert miniudbud bliver beskrivelser og tildelingskriterier skræddersyet til opgaven, så opgavens omfang og kompleksitet træder tydeligere frem og rådgivernes kompetencer anvendes bedst muligt.

De moderniserede rammeaftaler vil dermed bedre imødekomme både bygningsejer og rådgiver og i sidste ende kunderne. Det er Bygningsstyrelsens ønske, at rammeaftalerne kan bruges bredt i staten og bidrage til et rådgivermarked med høj faglighed og solid projektstyring.

Hovedpunkterne i de nye rammeaftaler

 • Kongelige Bygningsinspektør-ydelser: Der udbydes fire geografisk opdelte aftaler med hver sin kongelige bygningsinspektør. De skal varetage bygningssyn på statens fredede ejendomme og universiteter, ligesom de fortsat skal varetage kirkernes konsulentopgaver. Derudover skal de fire kongelige bygningsinspektører påtage sig mindre rådgivningsopgaver på statens fredede ejendomme i det pågældende område.
  De kongelige bygningsinspektører skal konkurrere i miniudbud om konsulentopgaver i forhold til bygningsarbejder på statens fredede ejendomme.
 • Med aftalen opnår de kongelige bygningsinspektører en stor og fast mængde synsopgaver og vil opleve et øget fokus på rådgivningsmæssige restaureringskompetencer.
 • Totalrådgivning: Der udbydes to sæt parallelle rammeaftaler om større byggeprojekter på statens fredede og ikke-fredede ejendomme. Der tilknyttes tre rådgivere vest for Storebælt og fire rådgivere øst for Storebælt, der i et efterfølgende miniudbud konkurrerer om totalrådgivning.
  Fokus har blandt andet været på øget volumen pr. rådgiver, der samtidig kan vælge at sætte sin faglighed i spil, hvor det giver størst værdi.
  Ved byggeprojekter på statens fredede ejendomme skal rådgiverne suppleres af relevant restaureringsfaglig kompetence.
 • Bygningssyn på statens ikke-fredede ejendomme: Der udbydes to aftaler med en rådgiver pr. aftale. Rådgiverne er sikret en stor og fast mængde opgaver.
 • Totalrådgivning på Færøerne og Grønland: Der udbydes en rammeaftale med en rådgiver for henholdsvis Færøerne og Grønland. Rådgiveren varetager alle opgaver.

EU-bekendtgørelserne er udsendt den 23. april og kan findes på www.bygst.dk/udbud/ [udbuddet er ikke længere tilgængeligt, red.].