Koldt vand i hanen kan give millionbesparelser

31-08-2015

Hvorfor skal der være varmt vand i hanen i de danske kontorbygninger, når folk er gået hjem?

Forsyningsselskabet HOFOR vurderer, at der kan spares millioner på varmeregningerne rundt om i de store kontorejendomme ved at skrue ned for det varme vand uden for normal kontortid.

Klokken er mange, de fleste er gået hjem og den store kontorbygning er mennesketom. Alligevel pumper det varme vand rundt i systemet og ud til hanerne i alle husets håndvaske. Det er dyrt på varmeregningen og spild af energi og penge. I de store kontor- og handelsejendomme, kan der være rigtigt mange penge at spare, da omkring 20 procent af den årlige varmeregning går til at sikre varmt vand i hanen.

”Er der egentligt behov for at have varmt vand i hanerne i firmaets håndvaske døgnet rundt? Det er et godt spørgsmål at stille sig selv, hvis man vil spare penge på varmeregningen,” lyder det fra Jimmi Eiberg Jensen fra HOFOR, der leverer fjernvarme til hele København.

Det er let at spare på energien

I kontorbygninger ses ofte et stort energispild til at sikre varmt vand i hanerne. Forbruget er nemlig ofte relativt lille, men der bruges megen energi på at holde vandet varmt døgnet rundt.

En oplagt indsats for at spare på energien er derfor at slukke helt for cirkulationspumpen uden for normal kontortid eller lave mindre ændringer, så der kun er cirkulation til eksempelvis kantine og omklædning.

Alene ved at halvere driftstiden på cirkulationspumperne til det varme brugsvand, skønner HOFOR, at der kan hentes op mod 30 millioner kroner i besparelse om året i København.

Det kan løses med et ur

”I langt de fleste ejendomme kan man slukke for det varme vand via styringen eller simpelthen ved at sætte en timer til cirkulationspumpen,” lyder det fra driftsansvarlig Bjarne Sigvard Petersen fra Bygningsstyrelsen, som har set resultater af en sådan indsats i flere af statens bygninger.

Bygningsstyrelsen har blandt andet optimeret styringen af det varme brugsvand i en stor kontorbygning på 4.400 m2.

”Det har i det tilfælde betydet en årlig besparelse på ca. 50 % på varmen til det varme vand, svarende til 130.000 kroner,” lyder der fra Bjarne Sigvard Petersen.

Det er nu man kan se, om man spilder penge på det varme vand

I løbet af sommeren, mens fjernvarmeanlægget er lukket i de store ejendomme, har ejere og -administratorer en unik mulighed for at måle deres energiforbrug til opvarmning af ejendommens vand.

”Når der er lukket for varmen i radiatorerne, er det eneste energiforbrug, som registreres på varmemåleren, det som går til at give ejendommen varmt vand i hanerne. Det er derfor om sommeren, man kan se ejendommens forbrug til opvarmningen af det varme vand. Man kan også løbende se resultatet af spareindsatsen på måleren. Har man etableret energistyring, bliver det endnu tydeligere, hvilke indsatser og tiltag som giver resultater,” forklarer Jimmi Eiberg Jensen, inden han slutter med et forslag, som kan spare endnu flere penge på varmeregningen:

”Ved håndvaske på toiletter eller i tekøkkener, hvor folk alligevel tit ikke venter på, at der kommer varmt vand i hanen, kan man overveje at lukke helt for det varme vand. Det betyder ikke noget i forhold til den antibakterielle effekt af at vaske hænder.”

FAKTA

  • HOFOR leverer fjernvarme til hele København, og kigger man på de 3.800 større handels- og kontorejendomme udgør det årlige varmeforbrug omkring 1 million MWh. Det svarer til varmeforbruget i mere en 55.000 standard parcelhuse. I disse bygninger går typisk 10 til 20 % af varmeforbruget til at opvarme det varme brugsvand. Ofte ser HOFORs energirådgivere, at op mod 80 % af energiforbruget spildes på varmetab. Det svarer til, at der spildes penge for op 80 millioner kroner om året i de større ejendomme i København.
  • Der er også måder at spare på varmeregningen i de private hjem. Få gode råd på www.sommerluk.dk.

Kontakt

Projektleder, HOFOR, Jimmi Eiberg Jensen, mobil 2795 4682, e-mail

Pressekontakt, HOFOR, Nina Maria Klok, mobil 2795 2135, e-mail