Store ejendomme kan opnå millionbesparelser på det varme vand

19-08-2015

Hvert år spildes mange penge på varmeregningerne i store ejendomme, på grund af manglende fokus på opvarmningen af det varme vand. Bygningsstyrelsen har halveret energiforbruget til det varme brugsvand i flere af sine kontorbygninger, blandt andet ved at optimere styringen af cirkulationspumper.

""

I løbet af sommeren, mens fjernvarmeanlægget er lukket i de store danske ejendomme, har ejere og administratorer en unik mulighed for at måle energiforbruget til opvarmning af ejendommens vand. Med enkle tiltag kan de høste energibesparelser, som kan mærkes direkte på bundlinjen – helt uden investeringer.

”HOFOR leverer fjernvarme til hele København, og kigger vi alene på de 3.800 største handels- og kontorejendomme udgør det årlige varmeforbrug omkring 1 million MWh. I disse bygninger går typisk 10 til 20 procent af varmeforbruget til det varme brugsvand, og det er tit, at vores energirådgivere ser, at op mod 80 procent heraf udelukkende går til varmetab. Det svarer til, at der spildes penge for op 80 millioner kroner om året,” fortæller projektleder Jimmi Eiberg fra HOFOR, der sammen med EnergiTjenesten står bag kampagnen Sommerluk.dk, som hjælper både små og store fjernvarmekunder til at spare på energiregningen.

Jimmi Eiberg forklarer, at det er i sommermånederne, hvor der ikke er behov for opvarmning, og fjernvarmeanlægget er sommerlukket, at man skal begynde sin indsats for at få bragt energispildet til det varme brugsvand ned:

”Når der er lukket for varmen i radiatorerne, er det eneste energiforbrug, som registreres på varmemåleren, det som går til at give ejendommen varmt vand i hanerne. Det er derfor om sommeren, man nemmest kan se ejendommens forbrug af varmt vand og også hurtigt se et resultat af ens indsats på måleren,” siger Jimmi Eiberg.

Bygningsstyrelsen og Københavns Kommune har fokus på det varme vand

I kontorbygninger ses ofte et stort energispild i forbindelse med at sikre varmt vand i håndvaskene. Forbruget er nemlig ofte relativt lille, og der bruges overflødig energi på at holde vandet varmt døgnet rundt.

Hos Bygningsstyrelsen, der er statens ejendomsvirksomhed, har man kortlagt energiforbruget til det varme brugsvand og på baggrund heraf sat flere initiativer i gang.

”I statens kontorbygninger har vi særligt de sidste to år brugt sommerperioden til at mindske energispildet. Vi har blandt andet optimeret styringen af vores cirkulationspumper og kigget på, hvor det ikke er nødvendigt at have varmt vand om sommeren," lyder det fra Bjarne Dalgaard, teknisk konsulent hos Bygningsstyrelsen.

Bygningsstyrelsens målrettede indsats har betydet en væsentlig reduktion af energiforbruget til opvarmning af vand.

”Der er sket en halvering af energiforbruget til det varme brugsvand i flere af Bygningsstyrelsen kontorbygninger,” fortæller Bjarne Dalgaard.

Hos Københavns Kommune, der administrerer i omegnen af 850 ejendomme, bekræfter energirådgiver Mohammed Hobeichi, at der er penge at hente på mere omtanke.

"Vi har i år haft stort fokus på at få sommerlukket for fjernvarmen, og denne indsats har samtidig været med til at åbne vores øjne for energispildet på det varme brugsvand. Vi kan se, at det giver rigtig god mening at sætte yderligere fokus på de energibesparende indsatser på dette område hos os", siger Mohammed Hobeichi fra Københavns Kommune.

Hvorfor varmt vand i hanen døgnet rundt?

”Hvorfor have varmt vand ved håndvasken døgnet rundt eller i det hele taget have varmt vand i hanen på toiletter og i tekøkkener? Mange vil måske tænke, at det bør der da være, men det er et godt spørgsmål at tænke over, hvis man vil spare på varmeregningen,” lyder det fra Jimmi Eiberg fra HOFOR.

Særligt i kontor- og handelsejendomme er der nemlig ofte ikke behov for varmt vand udenfor åbningstiden, hvor folk jo er gået hjem. En oplagt indsats her kunne derfor være at slukke helt for cirkulationspumpen eller lave mindre ændringer således, at der kun er cirkulation til kantine og omklædning. Alene ved at halvere driftstiden på cirkulationspumperne til det varme brugsvand, skønner HOFOR, at der kan hentes op til 30 millioner i besparelse om året på kontor- og handelsejendommene i København.

”Ved håndvaske på toiletter og tekøkkener, hvor folk alligevel tit ikke venter på, at der kommer varmt vand i hanen, kan man overveje at lukke helt for det varme vand - dette betyder ikke noget i forhold til den antibakterielle effekt af at vaske hænder,” afslutter Jimmi Eiberg.

Få gode råd til at komme i gang med at spare penge på varmeforbruget til det varme brugsvand på www.sommerluk.dk.

Kontaktinformation

  • Teknisk konsulent hos Bygningsstyrelsen Bjarne Dalgaard, mobil 4170 1211, e-mail
  • Projektleder hos HOFOR Jimmi Eiberg Jensen, mobil 2795 4682, e-mail
  • Energirådgiver hos Københavns Ejendomme, Mohammed Hobeichi, mobil 2365 6089, e-mail .dk