Tættere på fejlfrie tekniske anlæg i statslige nybyggerier

25-08-2015

Bygningsstyrelsen stiller nu krav om en performancetest i nye statslige byggerier. Testen kan få stor betydning i hele byggebranchen.

""
Grundvandsbaseret varmepumpeanlæg på Syddansk Universitet

Bygningsstyrelsen arbejder fokuseret på at kvalitetssikre byggeri og drift af nye statslige bygninger. En ny performancetest af tekniske anlæg før aflevering af byggerier har vist sig at være meget effektiv til at undgå fejl og mangler, så anlæggene fungerer optimalt og lever op til den aftalte ydeevne.

Testen betyder ikke nye krav til ydeevnen i energianlæg og andre tekniske anlæg, men sammenstiller en række eksisterende krav. Testen gør det klart fra start, hvordan Bygningsstyrelsen præcist måler korrekt funktion og ydeevne. Det betyder, at byggeriets parter i højere grad kan planlægge tidsplaner og processer rettidigt.

Bygningsstyrelsen er i gang med at indarbejde testen i alle udbud og kontrakter, så byggerier fremover kun godkendes, hvis testen bestås. Det vil spare staten for markante udgifter til udbedringer af fejl og mangler ved afslutning af byggerierne, samt til unødigt energiforbrug til fx opvarmning og ventilation, når bygningerne tages i drift. I den første byggesag, hvor testen blev brugt, blev der eksempelvis udbedret fejl og mangler for adskillelige millioner kroner i stedet for ca. 450.000 kr., som et almindeligt visuelt afleveringssyn identificerede.

Direktør i Bygningsstyrelsen, Gyrithe Saltorp, glæder sig over, at kunderne nu kan få mere velfungerende bygninger:

"Jeg er meget tilfreds med, at testen betyder, at vi fremover kan aflevere nybyggerier til vores kunder med langt færre fejl og mangler og med færre udgifter til driften af de nye bygninger.

Gyrithe Saltorp ser samtidigt et stort potentiale i at udbrede testen i byggebranchen:

"Testen er robust og vil kunne skabe stor værdi for alle parter i mange andre typer byggerier. Testen skaber et præcist grundlag for en god planlægning og en tæt dialog undervejs i byggeprocessen. Det giver en bedre og mere effektiv installation af de tekniske anlæg. Derfor er der et stort potentiale i at udbrede testen i hele byggebranchen."

Erfaringer fra afprøvning af testen på Syddansk Universitet

Bygningsstyrelsen har bl.a. afprøvet testen på en ny undervisningsbygning på Syddansk Universitet. Afdelingsleder fra Teknisk Afdeling på Syddansk Universitet, Max Jørgensen, ser meget positivt på indførelsen af performancetesten:

"Syddansk Universitet har gennem tiden idriftsat rigtig meget nybyggeri. Vi har hver gang kunnet konstatere mange fejl og mangler, når de nye bygninger blev taget i brug. Ved at udføre performancetesten inden bygningen tages i brug, vil mange problemer og gener for brugerne kunne undgås. Alene det faktum, at rådgivere og entreprenører har kendskab til testen og de konkrete fokusområder, gør, at de strammer op og overholder tidsplaner. Dermed kan brugerne flytte ind i et fuldt funktionsafprøvet hus."

Kontakt

Bygningsstyrelsen: Presseansvarlig, Lene Magner, tlf. 4170 1071, e-mail:

Syddansk Universitet: Afdelingsleder, Max Jørgensen, tlf. 6011 2001, e-mail: