Aalborg Universitet i Esbjerg indvier nye laboratorier og studieområder

14-12-2015

Om- og nybyggeri har gennem halvandet år påvirket hverdagen for studerende og ansatte på Aalborg Universitet Esbjerg. Nu kan de så glæde sig over nye studieområder og nye forskningslaboratorier, der sikrer langt bedre betingelser for undervisning og forskning.

""
Aalborg Universitet Esbjerg. Foto: Aalborg Universitet

Pressemeddelelse fra Aalborg Universitet:

Nye laboratorier og nye studieområder. Det er, hvad de studerende og ansatte på Aalborg Universitet Esbjerg er rykket ind i, og de nye faciliteter står nu over for en officiel indvielse. Campusleder på AAU Esbjerg, Anders Schmidt Kristensen glæder sig over de nye rammer.

 - Sammen med studerende, ansatte og virksomheder forsøger vi at skabe de bedste betingelser for uddannelse, innovation og forskning. Og med de nye forskningsfaciliteter og et opfrisket studiemiljø med mere lys, mindre støj, mere udluftning, nye fitnessfaciliteter mm. og flere muligheder for fordybelse har vi virkelig fået nogle gode rammer for såvel forskningen som det problemorienterede projektarbejde, som netop er et af universitetets særkender, siger Anders Schmidt Kristensen.

Forskerne har allerede indtaget de nye lokaler, og forskningen kører på fuld tryk med flere nye forskningsinitiativer og samarbejder, og Anders Schmidt Kristensen ser flere fordele med de nye lokaler.

- Med adgang til forskningsaktive laboratorier med dynamiske forsøgsopstillinger vil undervisningen på AAU Esbjerg blive styrket, da forsøgene bliver foretaget i samarbejde med stadig flere uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Denne forskellighed i faglighed og disse samarbejder er jeg overbevist om vil hjælpe os til at uddanne endnu bedre kandidater. På den måde vil det bidrage til en endnu lysere fremtid for Esbjerg, for blandt andre offshorebranchen og energisektoren generelt nyder godt af vores kandidater, siger Anders Schmidt Kristensen.

""

Foto af Thomas Mølvig

Indvielsen foregår fredag d. 18. december klokken 9.30 på AAU Esbjerg, Niels Bohrs Vej 8, Esbjerg, hvor der vil være mulighed for at få en rundvisning, og der vil være afsløring og fernisering af kunstudsmykningen i de nye lokaler. Kunstneren er billedkunstner Camilla Rasborg, som har kreeret et 100 kvadratmeter stort relief samt 34 tryk, der udsmykker kontorglasvæggene i laboratoriebygningen.

Beliggenheden tæt ved Vadehavet og dermed et barsk klima sætter krav til den nye bygning i fem etager og 4500 kvadratmeter. Bygningen, som er tegnet af Rambøll/Witraz og Wiberg Arkitekter, består derfor primært af hårdføre materialer som beton, glas og cedertræ, der tåler strabadserne, men samtidig kræver et minimum af vedligeholdelse.

Om- og nybyggerierne har en værdi af 131 millioner kroner, og bygherren er Bygningsstyrelsen for Aalborg Universitet. Byggeriet er finansieret ved hjælp af såkaldte Unilab-midler. Unilab-midlerne er Folketingets bevilling fra 2010, der sikrer intet mindre end seks milliarder kroner til sikring af laboratorier i verdensklasse på danske universiteter.

For yderligere information/kontakt:

Campusleder Anders Schmidt Kristensen, , 4218 0842

""

Foto af Thomas Mølvig