Bygningsstyrelsens nye rammeaftaler på kontorområdet øger konkurrencen og nyttiggør faglige kompetencer i hele Danmark

10-12-2015

Bygningsstyrelsen har netop besluttet, hvem der efter en 'stand-still'-periode de næste 10 dage bliver Kongelige Bygningsinspektører, totalrådgivere på statens byggeprojekter på kontorområdet, samt laver bygningssyn på de statslige kontorejendomme. Både fredede og almindelige kontorejendomme, samt kirker er omfattet af de nye rammeaftaler.

Bygningsstyrelsens beslutning er truffet på baggrund af udbud af en række rådgivningsopgaver på statens fredede og almindelige kontorejendomme i hele Danmark i minimum de næste to år. I sommers prækvalificerede Bygningsstyrelsen 44 ansøgere af 121 interesserede tilbudsgivere. Deraf er netop valgt i alt 13 rådgivningsvirksomheder til opgaverne fra den 1. januar 2016.

Der er tale om disse tre aftaler:

 1. Kongelig Bygningsinspektør fordelt på fire delaftaler. De udvalgte fire nye kongelige bygningsinspektører (KBI) vil fremover foretage bygningssyn på statens fredede ejendomme, være totalrådgiver på mindre byggeprojekter og konkurrere i miniudbud om KBI-konsulentydelser ifm. totalrådgivning på de fredede bygninger. De kongelige bygningsinspektører skal herudover være kirkekonsulenter på bygningsområdet og bistå menighedsrådene med at kvalitetssikre byggeprojekter mv. på kirker.

  Her er følgende kongelige bygningsinspektører valgt:
  Delaftale 1) Jylland og Fyn: Baumann Boe-Whitehorn Arkitekter A/S.
  Delaftale 2) Sjælland, Bornholm og dele af København: Rønnow Arkitekter A/S.
  Delaftale 3) Dele af København: Rønnow Arkitekter A/S og
  Delaftale 4) Dele af København: Fogh & Følner Arkitektfirma A/S.

 2. Totalrådgivning for kontorejendomme. Her vil der være tre udvalgte rådgivere i Jylland og Fyn, samt tilsvarende fire rådgivere på Sjælland og øerne, som i fremtidige miniudbud skal konkurrere om konkrete opgaver med at yde totalrådgivning på hovedsageligt byggeri til kontor samt indvendig og udvendig renovering, vedligehold og modernisering af kontorejendomme.

  På projekter på statens fredede ejendomme skal totalrådgiverne samarbejde med relevant restaureringsfaglig kompetence.

  Her er følgende rådgivere valgt:
  Delaftale 1) Jylland og Fyn: COWI A/S, P+P arkitekter a/s og et konsortie bestående af Erik Møller Arkitekter A/S og KPF Arkitekter AS.
  Delaftale 2) Sjælland og øerne: Al a/s, H+ARKITEKTER A/S, Mangor & Nagel A/S, og et konsortie bestående af Rørbæk & Møller Arkitekter ApS og EKJ rådgivende ingeniører as.

 3. Bygningssyn på statens almindelige kontorejendomme fordeles fremover på ejendomme i hhv. Jylland og Fyn, samt på Sjælland og øerne, hvor den samme rådgiver fremover varetager opgaverne på de to delaftaler.

  Den valgte rådgiver er: ALECTIA A/S.

  Den nye aftale træder i kraft den 1. januar 2016. Den toårige aftale kan forlænges seks gange et år. Det vil sige, at i alt kan aftalen komme til at gælde for de kommende otte år.

De kommende 10 dage er der en såkaldt 'stand-still'-periode frem til den 21. december, hvorefter Bygningsstyrelsen kan underskrive kontrakterne.

Bygningsstyrelsen forventer, at rådgiveraftalerne - navnlig via miniudbud – vil give bedre muligheder for at tildele opgaver til kommende projekter til de rådgivere, der har de bedste kompetencer og kapacitet til at varetage de konkrete opgaver, og samtidig opnå den bedst mulige konkurrence.

Aftalerne rummer mulighed for, at andre statslige institutioner end Bygningsstyrelsen kan bruge de valgte rådgiveres ydelser på de tre områder. Det er bl.a. Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme, Forsvarets Ejendomsstyrelse, Naturstyrelsen, Direktoratet for Kriminalforsorg og Kirkeministeriet.

Bygningsstyrelsen forventer snarest at indgå tilsvarende aftaler om totalrådgivning på kontorejendomme i henholdsvis Grønland og på Færøerne.