Nyrenoverede polymer-laboratorier til Aalborg Universitet

17-12-2015

Nye laboratorier og renovering af eksisterende laboratorier på Aalborg Universitet for knapt en halv milliard er godt i gang. Bygningsstyrelsen har netop kunne holde endnu et rejsegilde på en renoveret laboratoriebygning som led i at gennemføre Folketingets bevilling på 6 mia. kr. til moderne og tidssvarende laboratorier på de danske universiteter.

Bygningsstyrelsens seneste rejsegilde blev holdt for renoveringen af Polymer-laboratorierne til Institut for Mekanik og Produktion på Aalborg Universitet.  De nye polymerlaboratorier er tilknyttet afdelingen for materialevidenskab og skal anvendes til syntese, fremstilling og karakterisering af polymerer, fiberforstærkede materialer samt nanomaterialer. Renoveringen er en del af det samlede kvalitetsløft af laboratorierne på Aalborg Universitet. I de sidste 3 år er der opført flere nye institutbygninger med nye laboratorier, og der er foretaget renoveringer af eksisterende laboratorier. Bygningsstyrelsen er næsten igennem de planlagte byggearbejder, som i alt koster i størrelsesorden en halv milliard.

Renoveringen af Polymer-laboratorierne er planlagt og gennemført i tæt dialog med både forskere, studerende og andre kommende brugere af laboratorierne, og dette bl.a. på grundlag af digitalisering. Projektdirektør i Bygningsstyrelsen, Jan Q Rasmussen, siger: "Vi arbejder på at gøre samarbejdet og kommunikationen i vores sager nemmere og mere effektiv. Derfor anvendes projektweb som digital kommunikationsplatform for kunde, bygherre, rådgivere og entreprenører. Endvidere projekteres der i digitale bygningsmodeller, og vi stiller 'Den digitale skurvogn' til rådighed for entreprenørerne på byggepladsen."

Jan Q Rasmussen fortsætter: "Forud for selve renoveringen er der også gennemført et stort planlægningsarbejde. Brugergruppen har i samarbejde med Teknisk Forvaltning i Aalborg Kommune vist et sjældent stort engagement og ydet en stor arbejdsindsats for at få tingene til at lykkes. Bygningsstyrelsen er meget glade for det gode og konstruktive samarbejde med Aalborg Universitet og alle de øvrige parter. "

Renoveringen af Polymer-laboratorierne har været i gang siden 2012, hvor Bygningsstyrelsen indrettede nogle fuldt funktionsdygtige, midlertidige polymerlaboratorier. Den efterfølgende renovering har bl.a. krævet en massiv forstærkning af bygningens bærende betonkonstruktioner med store stålbeslag, så bygningen kan bære et nyt teknik- og ventilationshus på taget.

Det nye laboratorium giver brugerne et inspirerende studie- og forskningsmiljø. Renoveringen skaber et gevaldigt kvalitetsløft i forhold til de oprindelige laboratorier, der blev opført tilbage i 1974.Bygningsstyrelsen har haft fokus på Aalborg Universitets ønske om mere åbenhed og mulighed for fællesskab i de renoverede bygninger i stedet for de oprindelige lukkede rum og mørke gange. I de renoverede lokaler er der derfor åbnet op ved at bruge store glaspartier mellem værkstedsområderne, laboratorierne og det nye fællesområde, som ligeledes tilføres dagslys via nye store ovenlys.  Instituttet forventes at flytte ind i de nyrenoverede lokaler fra juli 2016.

Rådgiverne på sagen er Lindgaard Rådgivende Ingeniører, EKJ Rådgivende Ingeniører og Nord Arkitekter, som alle har ydet en stor indsats for at gennemføre byggeriet, så økonomi og tidsplan overholdes, og Aalborg Universitet får et byggeri i god kvalitet.