Salg af grund i Viborg til Apple

23-02-2015

Det er i dag blevet offentliggjort, at Apple vil foretage en milliardinvestering i Danmark i form af opførelsen af et stort datacenter med grøn profil ved Foulum uden for Viborg. For at muliggøre etableringen af datacenteret, har Bygningsstyrelsen solgt et større grundstykke til Apple. Købsaftalen skal endelig godkendes af Folketingets Finansudvalg. Aftalen er blevet til i tæt dialog med Viborg Kommune, Udenrigsministeriet og ikke mindst Aarhus Universitet, der bliver tæt nabo til det kommende datacenter.

Udover den store investering, der med projektet bliver foretaget i Danmark, ser Bygningsstyrelsen det som et særdeles attraktivt projekt i kraft af, at der vil blive lagt stor vægt på grøn teknologi og vedvarende energi, herunder at den genererede overskudsvarme vil blive genanvendt til fjernvarme. Forhåbentlig kan Apples nye investering i Foulum også skabe grobund for et interessant samarbejde med Aarhus Universitet på sigt.

Det nye datacenter forventes at blive på ca. 166.000 m2. Byggeriet vil blive igangsat i 2016, således at første etape vil kunne tages i brug i 2017. Byggeriet forventes fuldt udbygget i 2026.

Aktstykket for salg af jorden i Foulum forventes forelagt Folketingets Finansudvalg den 11. marts 2015 med henblik på endelig godkendelse.