Sommerluk og sluk

22-05-2015

Bygningsstyrelsen sommerlukker for varmen i en lang række kontorejendomme i hele landet. Det skal reducere unødigt energispild og spare kunderne for en masse penge.

""

Kæmpe potentiale for alle hus- og ejendomsejere

For andet år i træk tilslutter Bygningsstyrelsen sig HOFOR og Energitjenestens kampagne sommerluk.dk for at sætte fokus på det unødige energispild i ejendomme, hvilket gerne skal medføre, at energispildet bliver reduceret. Der er store besparelsespotentialer på landsplan, ikke kun i forhold til Bygningsstyrelsens egen portefølje, men i forhold til alle hus- og ejendomsejere.

Kampagnen falder godt i tråd med Bygningsstyrelsens løbende arbejde med at optimere brugen af varme- og elinstallationer i de ejendomme, som styrelsen ejer. Statens institutioner er forpligtet til at reducere sit energiforbrug, og sommerluk-kampagnen hænger godt sammen med det.

- Vi er nødt til også at se på det spild, der er i vores bygninger for at kunne efterleve regeringens energisparemål, som for statens vedkommende er 14 procent inden udgangen af 2020, lyder det fra teknisk konsulent hos Bygningsstyrelsen, Bjarne Dalgaard.

Bygningsstyrelsen har tilsluttet sig med ca. 600.000 m² kontorbygninger fordelt over hele landet, der nu får slukket for varmen. Det reducerer energispild fra bygningernes varmeanlæg – et varmespild der ikke kommer hverken bygninger eller vores kunder til gavn. Kunderne vil i stedet få gavn af den besparelse, som det reducerede varmespild vil give.

Næste skridt er det varme brugsvand

Bygningsstyrelsen deltager i sommerluk.dk i samarbejde med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Københavns Universitet og Københavns Kommune, der tilsammen ejer og lejer et bygningsareal på ca. 7,4 mio. m2. Bjarne Dalgaard udtaler:

- Bygningsstyrelsen er glade for dette samarbejde, hvor vi i første omgang sætter fokus på sommerlukning i de store bygninger og som et næste skridt fokuserer på det energispild, som produktionen af varmt brugsvand udgør i mange af de store ejendomme.

Når der er sommerlukket for varmeanlægget, vil den varme, der anvendes, udelukkende gå til det varme brugsvand. Derfor er det nærliggende at holde øje med forbruget af varme til brugsvand for at kunne regne på, hvor stor en del af ejendommens energispild, der er forbundet med at cirkulere det varme vand rundt.

Fjernaflæste data af varmeforbruget viser, at varmeforbrug til det varme brugsvand kan udgøre op til 25 % af det samlede varmeforbrug. Af de 25 % kan op til 90 % henføres til tab i cirkulation af det varme brugsvand i kontorbygninger.

- Derfor er det et godt sted at sætte ind, når man nu alligevel har sommerlukket for sin radiator-varme, udtaler ejendomsansvarlig hos Bygningsstyrelsen, Bjarne Sigvard, der håber på et godt sommervejr.

 

 

Kontakt

Bjarne Dalgaard

Center for Facility Management