Geografisk flytning af statslige institutioner

01-10-2015

Regeringen har i dag offentliggjort sin plan for flytning af statslige institutioner. Bygningsstyrelsen sørger for den konkrete lokalisering af ca. 3.900 statslige arbejdspladser, der flyttes geografisk. Bygningsstyrelsen flyttes selv delvist til Skanderborg.

I forhold til regeringens plan for geografisk flytning er det Bygningsstyrelsens opgave at sørge for den konkrete lokalisering af de berørte statslige institutioner i 38 byer i hele landet.

Bygningsstyrelsen vil nu tage kontakt til de enkelte institutioner og aftale det videre forløb samt en konkret besigtigelse af den lokation, som regeringen har udvalgt til den enkelte institution.

Bygningsstyrelsen vil herefter drøfte det konkrete lejemål og aftale en lokaliseringsplan. Det er besluttet, at der er en række konkrete afvigelser i forhold til den normale procedure under statens huslejeordning (SEA-ordningen) i forhold til lokalisering. Det betyder bl.a., at institutionernes indflydelse på geografisk placering, konkret ejendom og konkret indretning i denne situation begrænses til kun at omfatte nødvendige særindretninger, som måtte være centrale for løsningen af kerneopgaven.

Bygningsstyrelsen skal selv delvis flyttes til Skanderborg, hvor der oprettes et kontor med ca. 40 medarbejdere. Bygningsstyrelsen vil på et senere tidspunkt informere kunder og samarbejdspartnere om, hvordan de eventuelt vil blive påvirket af oprettelsen af det nye kontor.