Systematisk innovation skaber energieffektivt byggeri i verdensklasse

05-01-2016

Bygningsstyrelsen har afleveret en nybygget og yderst energieffektiv undervisningsbygning til Syddansk Universitet. Brugen af en ny performancetest har optimeret byggeprocessen, så fx energikravene i det fremtidige bygningsreglement 2020 opfyldes uden meromkostninger.

Close-up af facaden på bygning 44, Syddansk Universitet i Odense
Close-up af facaden på bygning 44. Foto: Michael Yde Katballe

Bygningsstyrelsen har for kort tid siden givet en helt ny undervisningsbygning, OU44, videre til brugerne på Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet i Odense (SDU). Bygningen har et ekstremt lavt energiforbrug og en meget høj komfort.

Kontrakten om byggeriet stillede krav om opfyldelse af Bygningsreglement 2015. Men i praksis har en omhyggelig planlægning og et ekstra fokus på de tekniske anlæg i byggeprocessen ført til, at anlæggene lever op til det fremtidige bygningsreglement for 2020. Det har hverken medført øgede udgifter eller forsinkelser. Byggeriet er afleveret til tiden. 

Årsagen til det ekstraordinært vellykkede byggeri er et godt samarbejde mellem alle parter. Herunder ikke mindst om Bygningsstyrelsens nye performancetest for de tekniske installationer i praksis. Testen beskriver præcist, hvordan de forskellige anlæg til el, vand, varme og ventilation mv. skal leve op til en konkret og målbar ydeevne.  Det måles via en række test og en afsluttende, grundig måling af anlæggenes ydeevne godt tre uger før byggeriets aflevering.

Performancetesten øger ikke i sig selv kravene til de tekniske anlægs performance eller medfører i sig selv andre udgifter end den tid, det tager at afvikle testen. Tværtimod undgås udgifter til komplicerede efterreguleringer af de tekniske anlæg, ligesom brugerne fra start får en lavere og mere forudsigelig energiregning.

Undervisningslokale i bygning 44 på Syddansk Universitet i Odense. Stolerækkerne er placeret på et mindre plateau i midten af lokalet

Undervisningslokale i OU44. Foto: Michael Yde Katballe

Interessen omkring OU44 er stor. Prøveprotokollen fra performancetesten er så overbevisende, at den indgår i SDU's forskning i energieffektivitet og det internationale forskningsprojekt 'Coordicy'. Lederen af forskningsprojektet, professor Bo Nørregaard Jørgensen, centerleder for Center for Energy Informatics på Syddansk Universitet, vurderer, at OU44 er i toppen af den internationale verdensrangliste over energieffektive bygninger.  Derfor vil forskere på SDU også arbejde videre med bygningen i deres forskning, efter at bygningen er taget i brug.

Gyrithe Saltorp, direktør i Bygningsstyrelsen, der er bygherre for byggeriet, siger:

"Det er imponerende, at bygningen på Syddansk Universitet er leveret med så velfungerende installationer og med et meget lavt energiforbrug. Performancetesten har endnu en gang vist sig at være en effektiv og velegnet måde at sørge for, at de tekniske anlæg fungerer som aftalt. At arbejdet med performancetesten så ovenikøbet også smitter positivt af på de øvrige byggeprocesser, er ekstra flot. Jeg er særlig glad og tilfreds med, at brugerne på Syddansk Universitet fra start af har fået en velfungerende og driftssikker bygning."

Performancetesten har betydet, at planlægningen af hele byggeprocessen har været gennem en systematisk innovation.

Projektleder i Bygningsstyrelsen, Peer Kvist, siger:

"Samarbejdet mellem de forskellige håndværksfag og entrepriser er blevet nyudviklet. De tekniske anlæg er blevet planlagt betydeligt tidligere og indtænkt mere omhyggeligt. Det har krævet en stor 'lean-bevidsthed' hos alle og en fælles forståelse for at bidrage til at tilpasse processerne til en bedre installation af de tekniske anlæg."

Bygningsstyrelsen har indarbejdet performancetesten i en lang række kontrakter og vil i 2016 arbejde på at omforme erfaringerne med performancetesten til en standardiseret metode. Målet er at gøre det lettere for andre at bruge performancetesten i både store og små byggeprojekter, herunder også renoveringer. 

Kontakt

Direktør i Bygningsstyrelsen, Gyrithe Saltorp, via presseansvarlig, Lene Magner, tlf. 4170 1071, e-mail:

Professor og centerleder på Syddansk Universitet, Bo Nørregaard Jørgensen, tlf. 6550 3545, e-mail:

Entreprenør, TC-anlæg, afdelingsleder Peter Norup, tlf. 9137 5208, e-mail:

Billede af byggepladsen ved bygning 44 til Syddansk Universitet i Odense

Byggepladsen ved OU44. Foto: Michael Yde Katballe