Mærsk Bygningens tage og forplads samler regnvand til genbrug

07-06-2016

Mærsk Bygningens tage og udendørsarealer skal samle regnvand til blandt andet havevanding og toiletskyl. Det resterende regnvand nedsives i en faskine, så der ikke afledes til det offentlige afløbssystem. Fra Blegdamsvej har man kunnet se hullet, der rummer nedsivningsanlægget under forpladsen.

Etablering af regnvandsfaskine i nedsivningsanlægget under forpladsen

Den nye forplads til Mærsk Bygningen i København kommer til at samle regnvand i en såkaldt faskine – et stort hul på 650 m3, der nedsiver vandet til undergrunden.

Faskinen omfatter også filteranlæg til rensning af regnvandet, fordi dele af vandet blandt andet kommer fra kobberbeklædte solafskærmninger. Ved hjælp af installationerne afledes der derfor ikke regnvand til det offentlige afløbssystem. Projektet følges med positiv interesse af Københavns Kommunes Center for Miljøbeskyttelse, som står for nedsivningstilladelsen. Faskinen er dimensioneret til 100 års regn.

Ud over selve faskinen er der etableret underjordiske regnvandstanke til brug til blandt andet toiletskyl og havevanding af de grønne arealer og beplantning i campusparken omkring Mærsk Bygningen. Forpladsen ud til Blegdamsvej skal være et centralt samlingspunkt og opholdssted.

Regnvandsanlæggene er en del af Københavns Universitets strategi "Grøn Campus 2020", som blandt skal reducere universitetets forbrug af ressourcer – herunder vand. Målet er at reducere universitetets vandforbrug med 30 procent per årsværk frem til 2020. Regnvandsanlæggene bliver en del af den strategi.

Også ved Niels Bohr Bygningen er der lavet en faskine – faktisk landets hidtil største på 1250 m3.

Etablering af faskine set fra luften med hele Mærsk Bygningen og Panum i baggrunden

Luftfoto af Dragør Luftfoto