Bygningsstyrelsens kontorbygninger har fået elmærker

19-05-2016

Bygningsstyrelsen har udviklet elmærker til sine kontorbygninger. Elmærket giver mulighed for benchmarking af elforbruget i de enkelte kontorbygninger.

De gode resultater med varmemærkning af Bygningsstyrelsens kontorbygninger betyder, at styrelsen nu har taget det næste skridt og har udviklet elmærker til sine kontorbygninger. Det betyder blandt andet, at det nu er muligt at se bygningernes samlede energiforbrug og forbrugsudvikling.

Elmærket gør det lettere at have fokus på spildet i energiforbruget i kontorbygningerne. De foreløbige erfaringer med at kortlægge elforbruget viser, at der, i lighed med varmeforbruget, er et stort potentiale i at sætte fokus på spildet i elforbruget – ikke mindst uden for normal åbningstid. På elmærket er der derfor angivet en såkaldt tomgangsprocent. Det er den andel af elforbruget, der anvendes uden for bygningens normale arbejdstid, det vil sige tidsrummet ud over mandag-fredag kl. 7-17. Tomgangsprocenten har vist sig ofte at være relativt stor, fordi op til halvdelen af elforbruget anvendes uden for en kontorbygnings normale anvendelsestid.

Der er medtaget 114 kontorbygninger i elmærkningen med et areal på i alt 765.000 m2. En sammenligning mellem elforbruget i 2014 og 2015 for disse ejendomme viser en besparelse på i alt 4,3 millioner kroner ekskl. moms.

El- og varmemærkerne giver kunderne en letforståelig information om deres el- og varmebrug og gør det muligt at sammenligne forbruget med andre tilsvarende institutioners forbrug, blandt andet ved at bruge trafiklys for både niveauet og udviklingen i forbruget. Mærkerne er med at sikre forsat fokus på at nedbringe og fastholde el- og varmeforbruget hos kunderne.

Sammen med de nye elmærker er varemærkerne, som Bygningsstyrelsen har udgivet de seneste fire år, også blevet opdateret.