Bygningsstyrelsen søger ledige ejendomme i Ringsted by

03-03-2016

Bygningsstyrelsen ønsker at leje eller købe lokaler til brug for offentlig administration beliggende i Ringsted by.

Der søges efter relevante eksisterende ejendomme, lokaler eller projektejendomme i størrelsesordenen ca. 1000-1200 m2. Placeringen skal være indenfor en radius af tre kilometer fra Ringsted station.

Indretning

Kontorlokaler

Lokalerne skal kunne rumme fleksible kontorlokaleløsninger med ca. 10-15 arbejdspladser, to mødelokaler med plads til hhv. 8-10 og 25 personer, samt print- og kopirum og køkken- og toiletfaciliteter samt badefaciliteter til hhv. mænd og kvinder. Ydermere er der behov for et enkelt lokale til IT-udstyr på ca. 20 m2 med køling eller udluftning, arkivrum på ca. 30 m2 samt separat lokale på ca. 25 m2 til diverse undersøgelser.

Kontorlokalerne må gerne være opdelt på flere etager, men så vidt muligt kun i én bygning.

Halfaciliteter

I tilknytning til kontorlokalerne skal der være ca. 450 m2 åbent opvarmet halareal med god port- og indkørselsadgang (ca. otte meters arbejdshøjde) og olieudskiller i gulvafløb. Og i tilknytning hertil to opvarmede lokaler på hhv. 50 m2 og 35m2 til opbevaring af diverse værktøj og udstyr.

Udearealer

Der skal være 10-15 parkeringspladser til rådighed ved lejemålet og gode tilkørselsforhold for tung trafik.

Både kontor- og halfaciliteter skal være perimetersikret enten samlet eller hver for sig.

I øvrigt

Lokalerne skal være lovlig indrettede samt overholde gældende regler (handicaptilgængelighed, arbejdsmiljø mv.), samt krav til energimærket jf. cirkulære nr. 9477 af 2. juli 2014 om energieffektiviseringer i statens institutioner.

Ibrugtagningstidspunkt

Lokalerne skal kunne tages i brug nyistandsat hurtigst muligt, men senest ved udgangen af 2017.

Lejeperiode

Lejers uopsigelighedsperiode i privatejede lejemål er højst fem år inklusiv opsigelsesvarsel.

Indlevering af materiale

Bygningsstyrelsen ønsker at modtage oplysningerne senest den 8. april kl. 12.00.

Materialet bedes sendt elektronisk til:

Jantie Stuhr Thomsen, , telefon 4170 1118.

Minimumskrav

Materialet skal som minimum indeholde:

 • Adresse
 • Indretningsskitse
 • Plantegninger over eksisterende og evt. fremtidig indretning
 • Grundrids
 • Angivelse af energimærke
 • Opgørelse af areal fordelt på hal- og kontor-faciliteter
 • Forventet årlig betaling af leje for det samlede lejemål og fordelt pr. m2 og/eller købspris
 • Årlig betaling af skatter og afgifter
 • Anslået årlig forbrugsbetaling
 • Forventet opsigelsesperiode i en lejekontrakt
 • Det samlede antal mulige p-pladser tilgængelige.

Herudover bør et forventet overtagelsestidspunkt fremgå af materialet.