Udbud af Statens Naturhistoriske Museum

25-04-2017

Bygningsstyrelsen har netop prækvalificeret tre entreprenørvirksomheder til at bygge et nyt naturhistorisk museum i Botanisk Have i København. Museet skal stå færdigt i 2021.

Visualisering af den kommende hovedindgang til Statens Naturhistoriske Museum, hvor der bag den gamle portbygning ses en stor, oplyst glaskuppel
Statens Naturhistoriske Museum, visualisering: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Bygningsstyrelsen har på baggrund af de modtagne anmodninger om at byde på byggeriet af det ca. 30.000 m2 store byggeri i en prækvalifikationsrunde besluttet at indbyde tre entreprenørvirksomheder til at afgive et bud på byggeriet af Statens Naturhistoriske Museum. De tre entreprenører er MT Højgaard, Per Aarsleff og Pihl konsortiet (Pihl & Søn A/S, M.J. Eriksson A/S og LM Byg A/S). 

Fristen for at afgive bud er den 30. juni i år. Bygningsstyrelsen forventer derefter at indgå kontrakten sidst på året. Selve byggeriet, der både omfatter nybyggeri og ombygning af eksisterende bygninger til udstilling, forskning og undervisning, forventes at gå i gang i foråret 2018, så rammerne for det nye museum planmæssigt kan stå klar i 2021.

Efter en tidlig markedsdialog med potentielle samarbejdspartnere har Bygningsstyrelsen udbudt projektet i hovedentreprise i 'udbud med forhandling'. På basis af et udviklet projektforslag er projektet budt ud, så der efter modtagelse af tilbud bliver en forhandlingsrunde med de bydende entreprenører. Efter tildeling af kontrakten skal den vindende entreprenør sammen med totalrådgiver og bygherre deltage i en fase med projektoptimering og samprojektering, hvor der vil ske en verificering af prisen. I forbindelse med samarbejdet er der indført en exit-klausul, der gør det muligt for både hovedentreprenør, rådgiver og bygherre at trække sig fra samarbejdet. Klausulen vil kun kunne benyttes umiddelbart efter afslutning af projektoptimeringen og samprojekteringen.

Snittegning af det kommende nye Statens Naturhistoriske Musem både over og under terræn

Museet er muliggjort af donationer fra VILLUM FONDEN, Det Obelske Familiefond, Novo Nordisk Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Herudover bidrager Københavns Universitet og staten til finansieringen.

Statens Naturhistoriske Museum er dannet i 2004 ved en sammenlægning af de fire tidligere museer: Zoologisk Museum, Botanisk Museum, Geologisk Museum og Botanisk Have.

Udformningen af Statens Naturhistoriske Museum tager udgangspunkt i Botanisk Haves landskab, og visionen er, at haven efter museets udbygning, fremstår stærkere og mere helstøbt. Projektets idé er, at der i byens hjerte skabes et museum med samlingsbaseret forskning og formidling i verdensklasse inden for naturvidenskaben samtidig med, at hele området løftes, så både Botanisk Have og byen gives en stærkere karakter og identitet.