Nybyggeri til Udlændingestyrelsen i Næstved

19-12-2017

På baggrund af udbuddet af OPP-projektet for Udlændingestyrelsens nye lokaler har Bygningsstyrelsen tildelt projektet til A. Enggaard A/S.

Visualisering af den kommende kontorbygning til Udlændingestyrelsen i Næstved. Bygningen fremstår med gule mursten i fem etager med symmetrisk placerede kvadratiske vinduespartier
Visualisering af A. Enggaard A/S med AART Architects A/S og Arne Elkjær A/S

På baggrund af evalueringen af de indkomne tilbud har Bygningsstyrelsen valgt at tildele OPP-projektet for tilvejebringelse af Udlændingestyrelsens nye lokaler til entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S. De skal sammen med AART Architects A/S og Arne Elkjær A/S stå for OPP-projektet inkl. den efterfølgende drift, vedligehold, rengøring, mv. i en 20-årig periode. Den efterfølgende kontraktindgåelse er betinget af de bevilgende myndigheders godkendelse.

I forbindelse med regeringens plan for geografisk flytning af statslige arbejdspladser "Bedre Balance – Statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" skal Udlændingestyrelsen lokaliseres i Næstved. Da der ikke er ledige egnede lokaler i Næstved, er det besluttet at gennemføre et nybyggeri til Udlændingestyrelsen på den såkaldte posthusgrund tæt på Næstved Station.

Visualisering af det indre i den kommende kontorbygning med kig ned i et stort foyerområde samt kig ind på gangene på 1. sal

Byggeriet bliver ca. 9.900 m2 stort (eksklusiv kælder) og består af tre forskudte atriumhuse på op til fem etager. Bygningen til Udlændingestyrelsen vil blandt andet rumme et stort borgerservicecenter. I alt etableres kontorarbejdspladser til i alt ca. 375 medarbejdere. Der er stort fokus i projektet på at skabe et åbent og dynamisk arbejdsmiljø med balance mellem videndeling og faglig fordybelse med både storrumskontorer og flexrum med mulighed for stillearbejdspladser.

Bygningen tilpasses det eksisterende byrum, hvor indgangen til borgerservice åbner sig mod banegårdspladsen og loftshøje vinduespartier giver en tæt kontakt med omgivelserne. Der etableres også en forplads med legeareal samt vente- og opholdspladser. Hovedindgangen placeres ud til det grønne område ved Munkebakken.

På nuværende tidspunkt forventes Udlændingestyrelsen at kunne ibrugtage projektet i foråret 2020.