Bygningsstyrelsens nye kontor i Skanderborg er indviet

06-02-2017

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har i dag indviet Bygningsstyrelsens nye kontor i Skanderborg. Styrelsen er nu endnu tættere på kunderne vest for Storebælt.

Ole Birk Olesen
Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har i dag indviet Bygningsstyrelsens nye kontor i Skanderborg.

Som led i regeringens plan 'Bedre Balance' for at skabe vækst og arbejdspladser i hele landet har Bygningsstyrelsen etableret kontor i Skanderborg. Kontoret blev officielt indviet den 6. februar med deltagelse af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, Skanderborgs 2. viceborgmester Martin Frausing Poulsen og Bygningsstyrelsens direktør Gyrithe Saltorp samt en del af Bygningsstyrelsens kunder i Jylland. Med ca. 40 medarbejdere på det nye kontor er styrelsen nu tættere på sine kunder i det jyske.

I sin indvielsestale sagde transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen blandt andet:

"Jeg vil ønske hele Bygningsstyrelsen tillykke med det både flotte og stærke, jyske kontor. Vi åbner i dag endnu en statslig institution udenfor København, og dermed realiserer vi vores bestræbelser på at skabe vækst og arbejdspladser i hele landet. Jeg glæder mig mest af alt over, at Bygningsstyrelsens kunder i Vestdanmark kan få en endnu bedre betjening, når styrelsen nu er repræsenteret mere talstærkt herovre. Her i Skanderborg er det svært at se i dag, at der i bygningen fra 1975 har været et gammelt lager og cellekontorer. En ombygning har godt og grundigt forvandlet lokalerne til flotte og nutidige arbejdspladser for ca. 40 medarbejdere. Jeg er overbevist om, at alle kommer til at trives i Skanderborg."

Direktør i Bygningsstyrelsen Gyrithe Saltorp er også glad for, at styrelsen nu står stærkere vest for Storebælt:

"Det er både en stor dag og en festdag i dag. Den store dag, fordi halvandet år med at forberede og skabe Skanderborg-kontoret kulminerer i dag. Festdag, fordi vi officielt indvier vores nye kontor i Skanderborg. Jeg er glad for, at vores tilstedeværelse i Jylland fremover giver mulighed for at give en endnu bedre service til vores jyske og fynske kunder. Jeg glæder mig samtidig til, at dialogen 'lokalt' i Jylland giver nogle ekstra og nye input til, hvordan vi mest effektivt løser og tilrettelægger vores samarbejder og byggeprojekter", siger Gyrithe Saltorp.

Deltagere og buffetbord ved indvielse af Bygningsstyrelsens kontor i Skanderborg

Ingen faste pladser på kontoret

Kontoret i Skanderborg er aktivitetsbaseret indrettet. Det vil sige, at ingen har en fast plads. Der er eksempelvis aktivitetszoner, hvor man kan tale med hinanden, tale i telefon eller holde mindre videomøder. Andre steder er der stillezoner, hvor man kan arbejde i ro og fred. Styrelsens medarbejdere i Skanderborg er sjældent på kontoret samtidig, da de er ude på byggepladser eller hos styrelsens kunder. Den aktivitetsbaserede indretning muliggør derfor også, at der er færre skriveborde, end der er medarbejdere. Det giver mere luft i lokalerne med plads til eksempelvis loungeområder, og så begrænser det antallet af tomme skriveborde.

Fakta

Der arbejder ca. 40 medarbejdere på den nye lokation i Skanderborg. Skanderborg-Kontoret er en 'mini'-kopi af styrelsens kontor i Valby og varetager således størstedelen af de samme funktioner som i Valby. 32 årsværk er flyttet ud fra Valby som led i 'Bedre Balance', mens otte medarbejdere er flyttet fra Bygningsstyrelsens tidligere kontor i Aarhus.