Dialog om stort nybyggeri til forskning og uddannelse i sundhed på Syddansk Universitet i Odense

02-01-2017

Bygningsstyrelsen inviterer til markedsdialog om et kommende udbud af et 50.000 m2 stort universitetsbyggeri til godt 1 mia. kr. til det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU. Dialogmødet med byggebranchen holdes på SDU i Odense den 9. januar.

Visualisering af det kommende nyt SUND

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SUND, på Syddansk Universitet samles i kraft af det kommende nybyggeri med resten af SDU's Campus i Odense. Byggeriet skal huse SUND's forsknings- og uddannelsesaktiviteter, herunder laboratorier, kontorer og undervisningslokaler, samt faciliteter til dyrestalde, anatomi og retsmedicinsk institut. Bygningsanlægget på SDU SUND bliver på tre etager med en delvis åben parterreetage, der tillader stier og landskab at passere under bygningen og griber mindst ind i naturen.

Byggeriet tager afsæt i SDU Campus Odenses klare bygningsstruktur og arkitektoniske formsprog og er overordnet udlagt i tre nord-syd gående fløje. Mod vest placeres institutternes ”våde” laboratorier, i midten institutternes ”tørre” kontorarealer og mod øst et afvekslende gangforløb med undervisningsrum, pause- og opholdsarealer, der har en bredde, så det kan rumme både flow og ophold.

Bygningsstyrelsen forventer at udbyde opgaven i 2018, og byggeriet forventes at stå færdigt i 2022. En omtale af projektet er også lagt ud som en forhåndstilkendelse på Udbud.dk.

Bygningsstyrelsen har inviteret entreprenører og andre interesserede i byggebranchen til en indledende markedsdialog kl. 13-15 den 9. januar på SDU, Campusvej 55, 5230 Odense M, Auditorium U-100. Formålet er at forberede det kommende udbud og valg af entrepriseform bedst muligt. Tilmelding til mødet senest den 4. januar via mail til projektsekretær Anne Dyregaard Olsen på .

 

Visualisering af en tværgang på det kommende Nyt SUND