Mærsk Tårnets åbning markerer ny æra i dansk sundhedsforskning

12-01-2017

Den 18. januar 2017 begynder et nyt kapitel for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, når Mærsk Tårnet officielt indvies. Med sin banebrydende arkitektur, moderne forskningsfaciliteter og nytænkende indretning kommer det 15 etager høje tårn til at spille en afgørende rolle i fremtidens sundhedsforskning – og uddannelse.

Mærsk Tårnet og gangbroen

Københavns Universitet vokser 42.700 kvadratmeter, når det 75 meter høje Mærsk Tårn snart slår dørene op for første gang. Det markante kobbertårn kommer med sin nyskabende arkitektur til at blive et vigtigt omdrejningspunkt for dansk sundhedsforskning og giver med sine moderne undervisningsfaciliteter nyt liv til rammerne for de studerende på SUND.

”Indvielsen af Mærsk Tårnet markerer en milepæl for den sundhedsvidenskabelige forskning på Københavns Universitet. Med det nye tårn får vores forskere mulighed for at skabe ny viden ved brug af højtspecialiserede laboratoriefaciliteter, og vores studerende får glæde af hypermoderne auditorier og fællesområder. Mærsk Tårnet skaber de bedste forudsætninger for forskning og uddannelse på internationalt topniveau og vil også få afgørende betydning for danskernes sundhed i fremtiden”, siger dekan Ulla Wewer fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

15. sal i Mærsk Tårnet med trægulv og én stor glasfacade med udsigt ud over København

En bygning, der favner alle sider af forskning

En vigtig tanke bag Mærsk Tårnets arkitektur har været at give forskerne og de studerende det bedst mulige afsæt for at skabe og tilegne sig ny viden. Fokus har været på åbne rammer, der skal opfordre til dialog og tværfagligt samarbejde. I bygningens kerne rummer alle etagerne derfor et såkaldt forskertorv, der fungerer som socialt samlingssted, hvor faggrupper kan mødes og udveksle ideer. En andet vigtigt mål har været at skabe topmoderne laboratoriefaciliteter, så forskningen kan tage afsæt i de nyeste teknologier og mest avancerede løsninger.

”Mærsk Tårnets åbne sammenhæng mellem etagerne bryder med traditionel laboratorie-layout, der typisk er begrænset til horisontale planløsninger og indfrier dermed morgendagens måde at sammensætte forskning på. Den primære ledetråd har dermed været skabelsen af et grænseløst, fleksibelt og stimulerende forskerfællesskab på tværs af institutter, afdelinger og eksterne samarbejdspartnere. Samtidig med at vi med arkitekturen udadtil har stræbt efter at skabe et bæredygtigt landmark i dialog med byen og universitet på en ny og åben måde” siger Mads Mandrup Hansen, partner og arkitekt hos C.F. Møller.

Størstedelen af Mærsk Tårnet rummer avanceret forskning. Bygningen er derfor konstrueret, så den er fuldstændig stabil. Bygningens kerne er støbt på stedet, så byens vibrationer ikke påvirker forskningen. Bygningen er samtidig en af Danmarks mest energieffektive laboratoriebygninger, hvor spildenergi bliver genanvendt, der er klimavenlig fjernkøling, regnvand genbruges til toiletskyl og vanding, ligesom der etableres 1.500 m2 solceller.

"Indvielsen af Mærsk Tårnet er en stor dag for Bygningsstyrelsen. Vi står ved vejs ende af et af vores største byggeprojekter til dato, og snart kan forskere og studerende flytte ind i tårnet og de tilknyttede basebygninger. Byggeriet har taget 6 år siden den internationale projektkonkurrence i 2010. Byggepladsen blev etableret i 2012, og det rå betonhus og facaden blev opført i hhv. 2013 og 2014. Bygningen er opført i lavenergiklasse 15 og er fyldt med moderne teknik til både el, vand, varme og ventilation, samt til at facilitere de mange laboratorier i bygningen. Vi glæder os til at overdrage bygningen til Københavns Universitet, så de mange forskere og studerende kan få glæde af de nye, fantastiske rammer", siger Bygningsstyrelsens direktør Gyrithe Saltorp.

Se TV2 Lorrys udsendelse om Mærsk Tårnet fra den 12. januar 2017

[linket til videoen er ikke længere tilgængeligt, red.]

Laboratorie i Mærsk Tårnet med udsigt over Nørrebro

Om Mærsk Tårnet

Mærsk Tårnet er Københavns Universitets topmoderne forskningstårn. På de 15 etager findes de bedst mulige faciliteter til forskning og uddannelse i sundhedsvidenskab. Bygningen er tegnet af C.F. Møller og er med sit skulpturelle arkitektoniske udtryk et nyt vartegn i Copenhagen Science City. Design af Mærsk Tårnets konstruktion, tekniske installationer og øvrige ingeniøropgaver er varetaget af Rambøll. Rundt om Mærsk Tårnet bliver etableret ny offentlig campuspark, der tilbyder udendørs studie- og opholdspladser for forskere og studerende samt nye grønne naturoplevelser for alle Nørrebros borgere.

Campusparken er designet af SLA. Bygningsstyrelsen er bygherre og ejer af bygningen på statens vegne. Mærsk Tårnet er muliggjort af en generøs donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt en særlig bevilling fra Folketinget. Den officielle indvielse finder sted onsdag den 18. januar 2017, hvor H. M. Dronningen deltager.

Mærsk Tårnet set fra luften i august 2016