Bygningsstyrelsen søger tværfagligt og nytænkende rådgiverteam til ambitiøs ny innovationsbygning

18-05-2017

Bygningsstyrelsen har i samarbejde med Aalborg Universitet og A.P. Møller Fonden udsendt en udbudsbekendtgørelse om totalrådgivning i forbindelse med en ny innovationsbygning til Aalborg Universitet. Et tværfagligt og nytænkende team søges til at skubbe grænserne for gængs universitetsbyggeri.

""
Et tværfagligt og nytænkende team søges til at skubbe grænserne for gængs universitetsbyggeri.

Bygningsstyrelsen har sammen med Aalborg Universitet og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal udsendt en udbudsbekendtgørelse om prækvalifikation til udbuddet af totalrådgivning i forbindelse med projektet AAU Science & Innovation Hub. Et team bestående af ingeniører, arkitekter og landskabsarkitekter søges til at skabe et knudepunkt for tværfaglig forskning, talentudvikling, innovation og iværksætteri på universitetets campus i Aalborg Øst. Den nye 8.500 m2 store bygning bliver bl.a. udstyret med en inkubator, værksteder, prototypelaboratorier og andre innovative faciliteter.

Ud af det samlede budget på 200 mio. kr. har AAU modtaget en stor donation på 100 mio. kr. til projektet fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Rektor på Aalborg Universitet Per Michael Johansen siger:

"Vi ønsker et regionalt fyrtårn for viden og vækst og et udstillingsvindue for det gode samarbejde, universitetet gennem flere år har opbygget med store og små virksomheder. Der er i den forbindelse behov for kreative sjæle, som kan gentænke de fysiske rammer for samarbejde, innovation og udviklingsarbejde."

Parterne lægger op til et kreativt råderum inden for alle fagdiscipliner med et åbent programoplæg. Ønsket er en tektonisk og kunstnerisk tilgang til projektet, hvor ingeniørkunst og arkitektur går op i en højere enhed, og hvor hver disciplin sætter sit tydelige præg på projektets hovedgreb.

Vicedirektør i Bygningsstyrelsen Signe Primdal Lyndrup siger:

"Vi leder efter et ambitiøst, nytænkende team, som mestrer det at tænke på tværs af fagdiscipliner og kan udfordre hinanden. Gerne med deltagelse af unge start-ups, som for nyligt har mærket iværksætteri og talentudvikling på egen krop."

Samtidigt vil der fra Bygningsstyrelsens side være stort fokus på styring, bygbarhed og økonomisering.

 "Arkitektoniske ambitioner og bygbarhed bør ikke være modstridende interesser. Tværtimod er det vores opfattelse, at den arkitektoniske kvalitet stiger, og at det er nemmere at følge visionerne til dørs, hvis der arbejdes målrettet med styring, bygbarhed og økonomisk prioritering fra start. Selvfølgelig med øje på rette niveau på rette tidspunkt", supplerer hun.

Bygningsstyrelsen forventer at prækvalificere tre til fem rådgiverhold bestående af arkitekter og ingeniører til det efterfølgende udbud, der gennemføres med forhandling.

Deltagerne skal under udbuddet dels aflevere et hovedgreb på et meget overordnet og konceptuelt plan og dels en række organisations-, proces- og styringsbeskrivelser. Deltagernes hovedgreb vil blive vurderet af en gruppe af fagdommere udpeget i samråd med Akademisk Arkitektforening og Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Bygningsstyrelsen forventer senere at udbyde projektet i hovedentreprise på baggrund af et dispositionsforslag med en efterfølgende samprojekteringsfase mellem hovedentreprenøren og Bygningsstyrelsens totalrådgiver. Bygningen forventes at stå klar til ibrugtagning ved årsskiftet 2021/2022.

Bygningsstyrelsen er bygherre og ejer af den nye bygning, mens Aalborg Universitet er lejer og slutbruger. Ansøgningsfristen for anmodning om prækvalifikation er mandag den 19. juni 2017 kl 10.