Ny liste giver overblik over typiske projekteringssvigt

16-05-2017

Bygningsstyrelsen har udarbejdet en oversigt over de mest typiske fejl og mangler i byggesagers projektmateriale. Listen er lavet på baggrund af en gennemgang af ca. 30 sæt projektmaterialer.

""

Bygningsstyrelsens erfaring er, at kvaliteten af projektmateriale til store og små byggesager ofte ikke er tilstrækkelig til at opføre byggerierne i den forventede kvalitet og til den forventede tid og økonomi.

Bygningsstyrelsens kvalitetssikringsteam har på baggrund af gennemgang af ca. 30 sæt projektmateriale udarbejdet listen 'Typiske Projekteringssvigt', som indeholder en oversigt over de betydeligste fejl og mangler i projektmaterialer. Listen er tænkt som et dialogredskab, som synliggør og eksemplificerer de udfordringer, Bygningsstyrelsen har som bygherre med at få leveret projektmateriale i tilstrækkelig kvalitet.

Fejl og mangler i projektmaterialet betyder problemer i udførelsen, det forsinker og fordyrer byggerierne, og det giver problemer med bygningernes funktion efter ibrugtagning.

Bygningsstyrelsen er i dialog med både rådgiver- og entreprenørbranchen for at drøfte, hvorledes kvaliteten kan højnes til et niveau, hvor materialet danner grundlag for byggerier, der i højere grad matcher forventningerne til pris, tid og kvalitet. Samtidig ses der internt på, hvorvidt Bygningsstyrelsen selv kan afværge fejlene på listen ved at indkøbe rådgivningsydelser anderledes eller i øvrigt agere på anden måde som bygherre.

Listen vil blive opdateret løbende.

Typiske projekteringssvigt

Hent listen 'Typiske projekteringssvigt'