Omlægning af varmesystemet på RUC inspirerer amerikanske og canadiske universiteter

19-05-2017

Bygningsstyrelsen og Rambøll har netop præsenteret deres erfaringer med at udskifte bl.a. RUC's fælles fjernvarmeforsyning for ni meget interessere-de universiteter fra USA og Canada. Universiteternes besøg i Danmark kan bane vejen for eksport af dansk energiteknologi.

Bygningsstyrelsen har gode erfaringer med at omlægge større fælles varmesystemer til varmeforsyning til den enkelte bygning med præcis og intelligent energistyring. Senest har Bygningsstyrelsen gennemført det hidtil største fjernvarmeprojekt i staten på Roskilde Universitet, der blev færdig i 2016. Her blev der lagt nye fjernevarmerør mellem 33 punkthuse og etableret nye decentrale varmecentraler i alle bygninger med en garanteret varmebesparelse på ca. 1,5 mio. kWh årligt. Projektet er det hidtil største ESCO-projekt, der er gennemført i staten.

Bygningsstyrelsens erfaringer strækker sig tilbage til 2008, hvor det første fælles varmesystem - på Amalienborg - blev omlagt. Efterfølgende er bl.a. varmeforsyningen til Kronborg Slot og et fælles dampsystem på Slotsholmen i København blevet omlagt. Alle projekter har været økonomisk rentable og Bygningsstyrelsens kunder har sparet op til 20 % på varmeforbruget. Typisk ved at de dårlig isolerede fjernvarmerør er blevet udskiftet og overdraget til det lokale forsyningsselskab, samt ved samtidig at indføre intelligent energistyring af de nye varmecentraler.

De succesfulde energiprojekter er blevet omtalte i flere medier, inkl. CNN. Rambøll, der har været bygherrerådgiver eller rådgiver på projekterne, blev i starten af maj sammen med Bygningsstyrelsen inviteret til at præsentere de danske erfaringer fra RUC for en delegation af 9 store universiteter fra USA og Canada. Mødet i Danmark var arrangeret af den danske ambassade i Washington og Danish Board of District Heating (DBDH).  

Teknisk konsulent i Bygningsstyrelsen Bjarne Dalgaard siger:

"De besøgende amerikanske og canadiske universiteter står netop overfor en udfordring med gamle, fælles dampsystemer. Derfor viste de stor interesse for de succesfulde danske resultater med betydelige energibesparelser ved især at omlægge varmeforsyningen fra store dampbaserede anlæg til små decentrale anlæg. Det er meget positivt, hvis vores konkrete erfaringer, kan hjælpe dem og dermed bane vejen for en eksport af dansk fjernvarme- og energiteknologi."