Kunstner Alfio Bonanno og Skovskolen skaber sammen nyt kunstværk

02-03-2017

Kunster Alfio Bonanno har sammen med Skovskolen på Københavns Universitet skabt værket 'Embracing Spaces – dialog med træ og sten'

Værket Embracing Spaces – dialog med træ og sten. Bænke, der danner halvcirkler, med sæder i træ, der hviler på støtter af sten.
Embracing Spaces – dialog med træ og sten

I anledning af et nyt undervisningsbyggeri til Skovskolen på Københavns Universitet, finansieret af Bygningsstyrelsen, indgik Skovskolen i efteråret 2016 et samarbejde med kunstneren Alfio Bonanno om et stedsspecifikt kunstprojekt. Resultatet er et procesorienteret værk, 'Embracing Spaces – dialog med træ og sten", hvor kunstneren inddrog både elever og undervisere i tilblivelsen af værket.

Projektleder fra Skovskolen Søren Præstholm fortæller:

"Kunstværket har totalt ændret den grønne kile, som ligger centralt placeret mellem Skovskolens bygninger. Her favner krogede egestammer, hæftet på tons tunge granitsten, nu området. Og elever, studerende og gæster søger instinktivt hen for at røre ved, sidde på eller kravle op på kunstværket. For os her på stedet er det ekstra spændende, at Alfio Bonanno har ladet sig inspirere af den lokale natur, som mange af Skovskolen uddannelser foregår i: den mægtige Grib Skov beliggende i det bakkede og stenrige morænelandskab, som istiden efterlod her i Nordsjælland"

 

Ligesom Skovskolens udgangspunkt er naturen, tager Alfio Bonanno også afsæt i naturen, som han bearbejder på en kunstnerisk måde. Om værkets tilblivelsesproces siger Alfio Bonanno:

"Processen er faktisk lidt af et eksperiment, hvor vi skal se at få involveret så mange elever som muligt og give dem en introduktion til, hvad det betyder at arbejde med naturen som kunstner og udtrykke sig med den, og så finde de rigtige elementer, der kan inspirere én i naturen til ligesom at gøre noget ved det og have en dialog om dette, først og fremmest."

Det er netop dette fokus på selve processen og dialogen, Alfio Bonanno har betonet gennem hele værkets tilblivelsesproces, der varede tre uger. Alfio Bonanno lagde ud med at introducere denne procesorienterede tankegang for elever og undervisere, hvorefter han tog dem med på en tur i området, en sansningstur, hvor de ikke skulle producere, men åbne øjnene op for hvad stedet har at tilbyde og hvad der fanger ens opmærksomhed. Tanker, idéer og ord blev siden samlet og Alfio Bonanno gik i tænkeboksen for på en kunstnerisk måde at bearbejde de mange umiddelbare indtryk. Selve realiseringen af værket foregik som en kreativ og dynamisk proces, hvor en gruppe af faglærere og skov- og naturteknikerelever var med til at opføre værket sammen med kunstneren.

Kunstprojektleder i Bygningsstyrelsen Tyra Dokkedahl siger:

"Det har været et lidt atypisk kunstprojekt i Bygningsstyrelsen – og meget spændende at følge. Det, at skabelsesprocessen og samarbejdet mellem kunstner og brugere har været en ligeså stor del af værket som det endelige værk, er en anden måde at arbejde. Det er meget tilfredsstillende at begge dele er lykkedes så godt – og at der nu står en række skulpturer mange år frem, der er med til at give identitet til Skovskolen og kan nydes af de daglige brugere og besøgende."

Det endelige værk bliver indviet i september 2017. Det består af et kileformet forløb af rumlige installationer gennem et grønt område, centralt placeret mellem skolens bygninger. Forløbet grener sig ud fra en stor vandreblok ved Skovskolens auditorium, hen til store stenblokke fra nærområdet med stammer og krogede forgreninger af egetræ og munder siden ud mod et fem meter højt tårn, der står som et pejlemærke med lærkebrædder, der bevæger sig i vinden. Denne forgrening af forløbet fra vandreblokken til tårnet skaber et sammenhængende rum, med små opholds- og samlingssteder og giver samtidig stedet en identitet og karakter.

Kunstprojektet kan opleves på Skovskolen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.