Stort nyt universitetstorv i Ørestad Nord

08-03-2017

Bygningsstyrelsen er gået i gang med at etablere et nyt universitetstorv til Københavns Universitet med både cykelparkering og et stort grønt område. 'Karen Blixens Plads' bliver en af Københavns største pladser og skal forbinde Søndre Campus på KU med Amager Fælled.

""
Karen Blixens Plads, COBE

Et nyt universitetstorv med både cykelparkering og et stort grønt område er på vej til Københavns Universitet. Bygningsstyrelsen er gået i gang med etableringen af torvet, som kaldes 'Karen Blixens Plads'. Torvet bliver en af Københavns største pladser, som skal forbinde Søndre Campus på KU med Amager Fælled.

Pladsen får en mere funktionel og æstetisk udformning takket være en betydelig donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Karen Blixens Plads og det grønne område 'Grønningen' forventes at være færdigt ved udgangen af 2018. Tilsammen udgør pladsen og Grønningen ca. 20.000 m². Torvet vil med sin centrale placering midt i et af Københavns travleste forsknings- og uddannelsesmiljøer blive et aktivt møde- og opholdssted for både studerende, medarbejdere og besøgende på Københavns Universitet og Det Kongelige Bibliotek, samt for beboerne i Ørestad Nord.

""

Det nye universitetstorv skal bidrage til at skabe en fælles identitet og et nyt mødested for institutter og fakulteter på Søndre Campus og vil samtidig tilføre København et nyt og spændende, bakket byrum. Universitetstorvet bliver samtidig afslutningen på Bygningsstyrelsens opførelse af tre store universitetsbygninger, KUA1, KUA2 og KUA3. Karen Blixens Plads binder bl.a. de tre store bygningskomplekser sammen og skaber god adgang mellem bydelen og Amager Fælled.

Seniorrådgiver i Bygningsstyrelsen, Jan Q Rasmussen, der er ansvarlig for projektet, glæder sig til, at universitetstorvet virkeliggøres:

"Byggerierne af de tre store universitetsbygninger til Søndre Campus på Københavns Universitet igennem de seneste ca. 15 år har været nogle af Bygningsstyrelsens største byggeprojekter. Det nye universitetstorv fuldender Søndre Campus og skaber samtidig en god tilgængelighed mellem bygningerne internt på universitetet og skaber i det hele taget nogle gode rammer for udendørslivet i bydelen."

Cykelparkeringen er et vigtigt element i det nye torv på universitetets campusområde.  Der etableres mere end 2.000 cykelparkeringspladser til de studerende og medarbejdere. Halvdelen af pladserne er overdækkede og placeres i et integreret bakkelandskab. Under tre af bakkerne etableres der åbne rum til overdækket parkering af ca. 1.000 cykler. Udformningen af cykeloverdækningerne gi­ver samtidig mulighed for at bruge bakkerne til flere funktioner, bl.a. siddetribuner oven på bakkerne, hvor man vil få et godt udsyn over hele pladsen.

""

Københavns Universitet, Campus Services projektleder, Bjarne Hellmann, siger:

"Pladsen skaber samtidig et samlingssted mellem de tre hovedindgange til KUA 2, KUA 3 og biblioteket, hvor der vil være mulighed for aktiviteter af forskellig art, musik, teater, og andre udendørs events."

Projektets budget er ca. 80 mio. kr. Københavns Universitet har modtaget en donation fra A.P. Møller Fonden på 65 mio. kr. som medfinansiering til at realisere projektet. EKJ rådgivende ingeniører er totalrådgiver på projektet, COBE er arkitekt, og CN3 Rådgivende Ingeniører er underrådgiver på betonkonstruktionerne.

Frem til den 27. marts er i alt 10 prækvalificerede entreprenører indbudt til at byde på hhv. anlægsarbejdet og betonarbejdet. I løbet af juni forventes der at blive indgået kontrakt med en eller flere entreprenører. Selve arbejdet med at etablere pladsen forventes påbegyndt i juli i år.