COBE vinder totalrådgiverudbud på AAU Science & Innovation Hub

15-11-2017

Bygningsstyrelsen har sammen med Aalborg Universitet og A.P. Møller Fonden valgt COBE som totalrådgiver på projektet AAU Science & Innovation Hub. COBE leverede et stærkt tilbud, der imødekom forventningerne i så høj grad, at hverken Aalborg Universitet, Fonden eller Bygningsstyrelsen var i tvivl.

Bygningsstyrelsen har i samarbejde med Aalborg Universitet og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal valgt det tværfaglige team bestående af COBE, STED og Oluf Jørgensen som rådgivere på projektet AAU Science & Innovation Hub – en ny innovationsbygning til Aalborg Universitet.

Opgaven var udbudt som et totalrådgiverudbud med forhandling, men Bygningsstyrelsen valgte at gøre brug af muligheden for tildeling på baggrund af indledede tilbud og sprang således over forhandlingsrunderne. Den beslutning blev truffet, fordi COBE allerede i sit indledende tilbud gav en overbevisende besvarelse, der imødekom forventningerne i så høj grad, at hverken Aalborg Universitet, Fonden eller Bygningsstyrelsen var i tvivl. Samtidig er Bygningsstyrelsen opmærksomme på at nedbringe transaktionsomkostningerne i styrelsens udbud, hvilket denne løsning også muliggjorde.

I alt har fem prækvalificerede hold afgivet tilbud på opgaven. På baggrund af et åbent idéoplæg har tilbudsgiverne skulle aflevere en overordnet idé på hovedgrebsniveau suppleret med række korte, specifikke organisations-, proces- og styringsbeskrivelser, da det har været vigtigt for styrelsen at finde et både kreativt og gennemførelsesstærkt rådgiverteam. COBE viser i deres tilbud, at de både kan levere en god idé og præsentere en proces, der kan føre projektet sikkert i mål inden for rammerne af tid, økonomi og kvalitet.

Vicedirektør i Bygningsstyrelsen Signe Primdal Lyndrup siger:

"Vi er meget tilfredse med, at vi for det første har fået et så overbevisende indledende bud, at vi allerede nu kan vælge vores totalrådgiver, som på et meget tidligt stade har forstået både vores og vores kundes, Aalborg Universitet, behov. For det andet giver det mulighed for, at vi ikke skal bede tilbudsgiverne om at investere flere ressourcer i en proces, hvor udfaldet højst sandsynligt ikke vil ændre sig gennem et forhandlingsforløb. Det er en fordel for både os som bygherre og for tilbudsgiverne rent transaktionsmæssigt."

Mens Bygningsstyrelsen har vurderet tilbudsgivernes organisations- og procesbeskrivelser, er tilbudsgivernes hovedgreb sammen med styrelsen blevet vurderet af to eksterne bedømmelseskonsulenter; arkitekt Sven Felding og ingeniør Bo Søgaard, som har fremlagt deres betragtninger for projektets styregruppe. Heriblandt er rektor på Aalborg Universitet Per Michael Johansen, som udtaler:

"Vi har fået fem rigtig gode og spændende tilbud. COBE har dog ramt noget helt unikt, som vi ikke selv kunne forestille os. Deres projekt manifesterer sig i en langstrakt og nøgtern bygning, der placerer sig flot i miljøet på campus samtidigt med, at bygningens indre, der er organiseret som en overskuelig, fleretagers gade, vil være let at orientere sig i. Særligt deres idé om små indre "garager" – med henvisning til, at garagen har dannet ramme for nogle af verdens mest succesfulde iværksættere som f.eks. Mads Clausen, der i garagen grundlagde den globale koncern Danfoss – har vakt vores interesse. Generelt er vi overbeviste om, at COBE og deres team er de helt rigtige til at gå i dialog med vores brugere og udvikle det hus, vi drømmer om."

Også Henrik Tvarnø, direktør for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, udtaler sig positivt om tilbuddet:

”COBEs forslag er stringent og indpasser sig smukt på stedet. Det er en venlig og funktionel bygning, som vi glæder os meget til at se færdigbygget og taget i brug.”

Bygningsstyrelsen forventer senere at udbyde projektet i hovedentreprise på baggrund af et dispositionsforslag med en efterfølgende samprojekteringsfase mellem hovedentreprenøren og totalrådgiver.

FAKTA

Følgende fem rådgivere var prækvalificeret til totalrådgiverudbuddet:

  • COBE i samarbejde med STED og Oluf Jørgensen
  • Cubo Arkitekter i samarbejde med Søren Jensen og Schønherr
  • MOE i samarbejde med JAJA Architects og CCO
  • Vargo Nielsen Palle i samarbejde med RB Arkitekter, Tri-Consult, Steensen Varming og Kristine Jensen
  • AART i samarbejde med Lendager Group, Viggo Madsen og VEGA

Ud af det samlede budget på 200 mio. kr. har AAU modtaget en stor donation på 100 mio. kr. til projektet fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Bygningen forventes at stå klar til ibrugtagning ved årsskiftet 2021/2022. Bygningsstyrelsen er bygherre og ejer af den nye bygning, mens Aalborg Universitet er lejer og slutbruger.