Danmark åbner nyt hus for uddannelse og forskning i Kina

25-09-2017

I dag indvies Industriens Fonds Hus i Kina med deltagelse af bl.a. H.K.H. Kronprins Frederik og Undervisnings- og Forskningsminister Søren Pind

H.K.H. Kronprins Frederik holder tale. Til højre i billedet ses det danske og det kinesiske flag, ligesom de også står på talerpulten.
H.K.H. Kronprins Frederik taler ved åbningen af Industriens Fonds Hus. Foto af Maduko Ikegami.

Den 10.900 kvadratmeter store bygning er opført med det kinesiske universitet UCAS (University of Chinese Academy of Sciences) som bygherre. Efter udarbejdelse af et projektforslag i Danmark har kinesiske rådgivere færdigprojekteret, og kinesiske entreprenører har bygget bygningen under løbende tilsyn og kvalitetssikring af bl.a. Bygningsstyrelsen og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Bygningen er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter og rummer, foruden auditorier, klasselokaler og grupperum, 20 lejligheder til forskere og undervisere, kontorfaciliteter til ph.d.-studerende og forskere, mødefaciliteter samt administration.

Foto: Sino Danish Centre

Direktør i Bygningsstyrelsen Gyrithe Saltorp siger i forbindelse med indvielsen af Industriens Fonds Hus i Beijing i Kina:

"Bygningsstyrelsen har deltaget i styregruppen for byggeriet af Industriens Fonds Hus i Beijing siden 2011. Her har vi på jævnlige møder efter forudgående besøg på byggepladsen i Kina bidraget til, at bygningen nu kan indvies og tages i brug. Bygningsstyrelsens fokus i arbejdet har ikke mindst været rettet mod materialevalg, bygningsdetaljer og sikring af det ønskede arkitektoniske udtryk. At få opført en skandinavisk bygning i Kina uden selv at være bygherre, har været en usædvanlig opgave og en spændende udfordring."