Hurtige og bedre energidata til Bygningsstyrelsens kunder

12-09-2017

Bygningsstyrelsen har udsendt årets energiorientering om styrelsens arbejde på energiområdet

""

Bygningsstyrelsen har udarbejdet årets energiorientering. Orienteringen beskriver styrelsens arbejde på energiområdet med fokus på de indsatser og muligheder, der arbejdes med inden for energieffektivitet og -besparelser. Årets orientering sætter fokus på data.

Data er afgørende for at kunne træffe de rigtige beslutninger, og samtidig kan data understøtte prioriteringen af de mest økonomisk fordelagtige indsatser for den enkelte bygning eller på tværs af porteføljen.

Bygningsstyrelsen har samlet energidata fra styrelsens bygninger, som kan anvendes til energioptimering og energibesparelser i praksis. Samtidig kan data bruges til udvælgelse, planlægning og opfølgning af energiindsatser samt i den daglige drift og anvendelse af bygningen.

Senest har Bygningsstyrelsen ved hjælp af digitalisering og 'big data' på forbrug ibrugtaget et værktøj, der gør det muligt at følge med i bygningernes forbrug "real time" og samtidig reagere på problemerne og se effekten af forbedringerne.

I orienteringen kan du blandt andet læse om hurtigere og bedre energidata ved hjælp af et nyt it- og datasystem, fornyede energimærker for kontorejendomme, gode erfaringer med varmemærker og benchmarking, garanti for energibesparelser, performancetest og energioptimeringer i ventilationsanlæg.

Bygningsstyrelsens energiorientering

Find årets energiorientering