Ny arbejdsmiljøvenlig og energieffektiv politistation

15-09-2017

Bygningsstyrelsen har netop afsluttet færdiggørelsen af Politigården i Næstved. Både nybygning og ombygning er nu overdraget og taget i brug af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politigården i Næstved. Lysegrå facade, store vinduespartier og mørkegråt tag.
Politigården i Næstved

Bygningsstyrelsen har afsluttet en større modernisering af den gamle politigård i Næst-ved. Her er der etableret nye kontorer, lagt nye gulve og malet. Herudover er udearea-lerne retableret og der er anlagt i alt 130 parkeringspladser til tjenestebiler og -motorcykler samt gæster. Endelig er en undersøgelsesgarage delvist ombygget, så der har kunnet indrettes et DNA-rum.

I starten af i år tog Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi også en ny bygning på Næstved Politigård i brug. Den nye tilbygning rummer bl.a. politikredsens ledelse, ad-ministration og anklagemyndigheden. Bygningen har skabt mulighed for at samle afde-linger, der tidligere har holdt til i andre lokaler i Næstved, Vordingborg og Nykøbing F..

Nybygningen er på 2.700 m2 fordelt på to etager.  De nye lokaler har en god akustik samt et godt indeklima med bl.a. solglas (tonede ruder) og indvendig solafskærmning, ventilationsanlæg med høj genindvending, samt akustiklofter. Nybygningen er meget energieffektiv og kan leve op til energikravene i det kommende Bygningsreglement 2020. Der er bl.a. en effektiv styring af temperatur og CO2 i zoner, samt 80 m2 solceller på taget. Sigma Entreprise A/S har været totalentreprenør med entasis som arkitekt og Oluf Jørgensen A/S som ingeniør. Sweco har været bygherrerådgiver for Bygningssty-relsen, som ejer bygningen og har været bygherre på projektet.

""

Facaden på nybygningen på politigården er speciel og er beplantet med en lang række planter. Planterne er godt på vej op til første sals højde, og forventes næste år næsten at dække bygningen. Når planterne er fuldt udvokset vil blomstringen følge årets gang og danne et flot mønster på bygningens facade.
Politidirektør Lene Frank, som selv arbejder i den nye bygning, er glad for de nye ram-mer for politiet:

”Vi har fået så meget mere, end jeg oprindeligt turde håbe. Udover at vi nu får samlet administrationen, efterforskningen og anklagemyndigheden under samme tag og har fået et tiltrængt supplement af mødelokaler, så har vi fået en arkitektonisk flot bygning og et interessant løft af vores daglige omgivelser. Hele byggeriet er foregået på bedste vis, og vi har været glade for det gode samarbejde vi har haft med Bygningsstyrelsen og alle de dygtige underleverandører til byggeriet.”

Projektleder Peer Kvist fra Bygningsstyrelsen er tilfreds med resultatet:

"Tidsplaner og budget for både nybyggeriet og ombygningen er overholdt. I alt har det taget ca. to år at skabe den nye politigård, og budgettet har været ca. 60 mio. kr. Der har været et rigtig godt samarbejde mellem alle parter og Bygningsstyrelsen. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har bl.a. været en meget velforberedt og kompetent kunde."