Udbud af nye lokaler til Banedanmark i Ringsted

18-09-2017

Tre teams indbydes til at afgive bud.

Bygningsstyrelsen gennemførte i august en prækvalifikationsrunde om OPP-projektet vedrørende nye lokaler til Banedanmark i Ringsted. På baggrund af de modtagne ansøgninger har Bygningsstyrelsen besluttet at indbyde tre teams til at afgive et bud på opførelsen af det ny byggeri og den efterfølgende drift, vedligehold, rengøring mv. i en 20-årig periode.

De tre teams er

  1. A. Enggaard A/S med Schmidt Hammer Lassen Architects A/S og NIRAS
  2. KPC København A/S med Henning Larsen Architects A/S, Midtconsult A/S og Newsec-Datea, og
  3. MTH – DEAS, Banedanmark (MT Højgaard A/S og DEAS A/S) med Nord Architects.

Fristen for at afgive indledende forhandlingstilbud er den 24. november i år, hvorefter Bygningsstyrelsen forventer af afholde forhandlingsmøder med hver af de tre tilbudsgiverteam. På baggrund af forhandlingsmøderne vil de tre tilbudsgiverteam forventeligt skulle aflevere et sidste og bedste bud i februar 2018.

Selve byggeriet forventes at gå i gang medio 2018, så de nye lokaler til Banedanmark planmæssigt kan stå klar ultimo 2019.