Forhåndsmeddelelse om udbud på rammeaftale om totalrådgivning

09-08-2018

I efteråret 2018 udbyder Bygningsstyrelsen rammeaftale om totalrådgivning indenfor byggeri og anlæg.

Rammeaftalen omhandler Bygningsstyrelsens opgaver, både på kontor- samt undervisnings- og forskningsområdet.

Rammeaftalen forventes opdelt geografisk i tre delaftaler:

  • Delaftale 1, Region Hovedstaden
  • Delaftale 2, Sjælland, Fyn og øerne
  • Delaftale 3, Jylland

Der vil være én totalrådgiver for hver delaftale.

Tildeling af opgaver vil være en kombination af direkte tildeling og miniudbud.

Da rammeaftalen omhandler Bygningsstyrelsens projekter inden for byggeri og anlæg, vil der være en stor diversitet i de opgavetyper, Bygningsstyrelsen skal have
udført under rammeaftalen. Opgaverne kan således være projekter af mindre karakter, såsom mindre vedligeholdelsesopgaver, kontorbyggeri samt projekter af større kompleks karakter, såsom byggeri med avancerede laboratorier, udført som nybygning og/eller ombygning.

For Bygningsstyrelsen er det vigtigt, at totalrådgiver kan afstemme deres organisation og kompetencer, alt efter hvilken opgave der er tale om.