Nyt liv til 'Smykkeskrinet' i hjertet af Aarhus

21-12-2018

Bygningsstyrelsen udbyder opgaven med at ombygge det tidligere Erhvervsarkiv i Aarhus til ny Skifte- og Fogedret. Dermed kan Retten i Aarhus samles på Vester Allé fra sommeren 2020.

Den røde murstensfacade med høje, småsprossede vinduer i ejendommen til Erhvervsarkivet Aarhus
Erhvervsarkivet i Aarhus

Ombygningen giver Retten i Aarhus bedre plads og mulighed for at samle sine aktiviteter, da den nye Skifte- og Fogedret bliver nabo til Tinghuset, hvor Retten i Aarhus også har lokaler. De to bygninger forbindes med en underjordisk gang, der gør det nemt og hurtigt at komme frem og tilbage mellem de to retsbygninger i fremtiden.

Bygningsstyrelsen udbyder opgaven som en hovedentreprise med forhandling. Der er frist for at søge om prækvalifikation den 1. februar 2019.  Bygningsstyrelsen vil derefter prækvalificere tre entreprenører medio februar. De nye rammer for Skifte- og Fogedretten skal stå klar sommeren 2020.

Et kig ned i det tidligere bibliotek fra 1. sals højde. I forgrunden ses den store lysekrone. Reoler samt interiør er i mørkt træ, mens høje, hvis søjler rejser sig mod loftet. Der er læseborde med stole bagerst i salen.

Som led i Bygningsstyrelsens arbejde med styrket projektgennemførelse er projektet grundigt gransket og risikovurderet inden udbud, ligesom Bygningsstyrelsens projektleder vil have sin daglige gang på byggepladsen og følge byggeriet tæt.

Bygningen - i daglig tale 'Smykkeskrinet' - der skal huse Skifte- og Fogedretten, er tegnet og opført som Stadsbibliotek af Hack Kampmann i 1898-1902. Bygningen er fredet. Det stiller særlige krav til ombygningen, men giver også mulighed for at skabe nogle unikke rammer, når der fx skal indrettes retssale, mødelokaler, kontorer og ventesal i den nye Skifte- og Fogedret.

Bygningsstyrelsen har en god dialog med Domstolsstyrelsen og Retten i Aarhus om bygningen. Slots- og Kulturstyrelsen er tilsvarende tæt involveret i udformningen af projektet.