Besøg på NEW AARCH – både virtuelt og i virkeligheden

29-01-2018

De prækvalificerede entreprenører til udbuddet om totalentreprisen på NEW AARCH, den nye skole til Arkitektskolen Aarhus, har på et informationsmøde besøgt den kommende skole virtuelt i en 3D-model og efterfølgende den grund på Godsbanearealerne, hvor skolen skal bygges.

""
De prækvalificerede entreprenører ser projektet virtuelt ved informationsmøde og besigtigelse i januar 2018

Mandag den 15. januar havde Bygningsstyrelsen inviteret de tre prækvalificerede entreprenører, A. Enggaard, Aarsleff og Züblin, til informationsmøde og besigtigelse. Formålet var at give dem mulighed for at besigtige byggegrunden på Godsbanearealerne i Aarhus samt stille spørgsmål til udbudsmaterialet, før de skal afgive deres indledende tilbud den 9. februar 2018. På baggrund af disse gennemføres der efterfølgende forhandling.

- En besigtigelse er en gylden mulighed for bygherren til at stille skarpt på de væsentlige dele i et udbud. Vi har gjort os umage for at hjælpe de tre bydende med at fordøje projektmaterialet og indføre dem i vores tanker, prioriteringer og baggrunden for de afleveringskrav og tildelingskriterier, vi har opstillet. Alt sammen for at hjælpe dem til at lave et bedre tilbud, udtaler projektchef i Bygningsstyrelsen, Lisa Sørensen.

Informationsmødet startede på Arkitektskolen Aarhus, hvor Martin Krogh fra ADEPT præsenterede arkitekterne fra ADEPT og Vargo Nielsen Palles visioner for projektet. Projektet er udbudt på baggrund af et dispositionsforslag, hvortil der er udarbejdet en særlig designmanual, som udstikker retningen for den videre udvikling af projektet. Martin Krogh lagde især vægt på, at der er mange løsninger i byggeriet, hvor rådgiver gerne vil finde en løsning sammen med entreprenøren.

Herefter fik de tre tilbudsgivere en introduktion til projektets brugere fra Arkitektskolen Aarhus og fik en rundvisning i skolens nuværende værksteder og arbejdsområder for at give dem et indtryk af den nødvendige funktionalitet og robusthed i projektet. Rundvisningen sluttede i skolens nyindkøbte Virtual Reality Studio, hvor entreprenørerne kunne se projektet virtuelt i målestok1:1.

- Vi er glade for, at det lykkedes at vise projektet i virtual reality, for det giver et hurtigt og godt overblik over huset og dets særpræg at se det i 1:1. Virtual reality er et meget interessant værktøj, som vi ser store muligheder i. Dels i udviklingen af NEW AARCH, men også på længere sigt i hele kommunikationen mellem byggeriets parter i alle faser, siger Lisa Sørensen.

Derefter gik turen til Godsbanearealerne, hvor ingeniøren fra Tri-Consult viste entreprenørerne rundt på den noget særlige grund i det unikke miljø omkring Institut for (X), der er en kulturel platform for unge entreprenører, designere, musikere, kunstnere og håndværkere, der sammen udgør et fællesskab af projekter.

Entreprenørerne blev inviteret indenfor, hvor Aarhus Kommune fortalte om etaperne for byudviklingen af området og daglig leder af Institut for (X), Mads Peter Laursen, introducerede dem til det samarbejde og naboskab, der ønskes mellem Institut for (X), byggepladsen for NEW AARCH og de øvrige parter i den nye bydel "Aarhus K".

Institut for (X) har blandt andet nogle spændende tanker om, hvordan man kan tænke byggepladshegn på en anden og mere involverende måde, så livet mellem husene besvares under byggefasen, hvilket Bygningsstyrelsen har indarbejdet som en del af de parametre, entreprenørerne bliver bedømt på i deres tilbud.

NEW PARTNERING

Sidst gav Lisa Sørensen entreprenørerne en grundig indføring i principperne bag samarbejdsmodellen NEW PARTNERING samt de afleveringskrav og tildelingskriterier, der ligger til grund for udbuddet. Blandt andet tegner styrelsen som noget nyt adfærdsprofiler for nøglepersoner i projektorganisationen, da sammensætningen af projektteamet vurderes at være essentielt for et vellykket samarbejde.

Projektet til den nye arkitektskole er blevet født i dialog med rådgiverbranchen og denne dialog fortsætter nu med entreprenørbranchen. Først og fremmest er NEW PARTNERING modellen udviklet på baggrund af en længere markedsdialog i foråret 2017 hvorefter dels udbuddet med forhandling og særligt det efterfølgende optimerings- og konkretiseringsforløb med den vindende entreprenør bygger videre på dialogen om, hvordan de bedst mulige rammer for skolen skabes inden for rammerne af tid og økonomi. Besigtigelsen har været et naturligt bindeled mellem dialogen med den bredere kreds at potentielle bydere til de nu tre prækvalificerede firmaer.

Baggrunden for NEW PARTNERING er ønsket om at skabe et transparent forretningsmiljø i et samarbejde baseret på dialog, tillid og åbenhed, og om at fokusere på projektet og optimere byggeprocessen gennem tidlig inddragelse af parternes viden og kompetencer.

En forventet effekt er, at det færdige projekt lever op til forventningerne og at konflikter og risici i projektet afklares rettidigt.

Fakta

Budget: 277 mio. kr.
Størrelse: 12.500 m2 samt option om yderligere 2.500 m2
Ibrugtagning: ultimo 2020
Bygherre og ejer: Bygningsstyrelsen
Lejer og slutbruger: Arkitektskolen Aarhus
Bygherrerådgiver: SlothMøller, NORD Architects, Arkitema og A-2
Rådgivere: Vargo Nielsen Palle og ADEPT i samarbejde med Rolvung & Brøndsted Arkitekter, Tri-Consult og Steensen Varming og Lendager Arkitekter