Lokalisering af statslige institutioner i forbindelse med Bedre Balance II

17-01-2018

Regeringen har i dag offentliggjort sin plan for flytning af statslige institutioner fra hovedstadsområdet til resten af landet. Det er Bygningsstyrelsens opgave at sørge for de konkrete lokaliseringer af en stor del af institutionerne og de ca. 4.000 statslige arbejdspladser, der flytter geografisk.

Bygningsstyrelsen vil i løbet af de kommende dage tage kontakt til de enkelte ministerier og statslige institutioner for at invitere til et orienteringsmøde i Bygningsstyrelsen. Formålet med mødet er at drøfte det videre forløb og en eventuelt besigtigelse af institutionernes fremtidige lokaler, hvis det er muligt.

Bygningsstyrelsen vil hurtigt udarbejde en implementeringsplan med hver enkelt institution i forhold til deres fremtidige lokalisering. Opgaven med at sikre en god lokaliseringsproces for de statslige institutioner, kan betyde, at Bygningsstyrelsens andre lokaliseringsopgaver for statslige kunder kan blive påvirket tidsmæssigt.

Læs mere på Finansministeriets hjemmeside