Statslige institutioner kan allerede nu se deres energiforbrug for 2017

16-01-2018

Bygningsstyrelsens nye digitale system til energidata gør det nemt og hurtigt for statslige institutioner at få et overblik over deres energiforbrug.

""
Fra venstre: enhedschef Christian Hauser, teknisk konsulent Bjarne Dalgaard, ingeniør Nicolas Tofting, IT-projektleder Ian Kennedy

Et af de områder, hvor Bygningsstyrelsen er længst fremme med at bruge 'big data', er på energiområdet, hvor it-systemet EnergyKey er blevet implementeret. Her kan statslige institutioner i statens egne kontorejendomme nemt og hurtigt se data for deres energiforbrug kort tid efter, at forbruget har fundet sted.

En del af Bygningsstyrelsens kontorkunder kan allerede nu se deres samlede energiforbrug for 2017. Kunderne kan også løbende se, hvis der sker en uhensigtsmæssig udvikling i deres forbrug, ligesom gevinsten ved en energispareindsats kan følges. Kunden kan samtidig blive alarmeret, hvis en måler viser, at der pludselig sker et uforholdsvis højt forbrug.

Vil udbrede systemet

Bygningsstyrelsen arbejder på at udbrede systemet, så også statslige kontorkunder hos private udlejere kan se deres samlede forbrug, uafhængigt af hvem der ejer bygningerne.

Fremadrettet kan systemet også give Bygningsstyrelsen mulighed for at opkræve mere præcise aconto-betalinger for el, vand og varme, og for hurtigere at kunne korrigere tidligere opkrævninger, da ændringer i lejemål automatisk opdateres. Dermed kan de statslige institutioners budgetter på energiområdet også blive mere præcise i fremtiden.

Bygningsstyrelsen ejer bygninger i hele Danmark og samarbejder derfor med over hundrede kommunale og private forsyningsselskaber. På elområdet er mange elselskaber meget langt fremme med at digitalisere målere og gøre data tilgængelige for kunderne. Det giver Bygningsstyrelsen bedre mulighed for at sikre datavaliditeten og indfri de mange potentialer i et fælles datasystem for de statslige institutioner.

Nomineret til årets Energi- og miljøpris 2018

Energiforum Danmark har nomineret Bygningsstyrelsens nye digitale system til energidata til årets Energi- og miljøpris 2018 sammen med Coop og Energylab Nordhavn.