Bygningsstyrelsen på vej med nye byggerier for 1,8 mia kr. i nyt bygherre setup

03-07-2018

Bygningsstyrelsen forventer de kommende 18 måneder at gennemføre 11 EU-udbud af byggeprojekter for i alt ca. 1,8 mia. kr. Der er lagt op til, at byggeprojekterne skal gennemføres i et nyt og stærkere bygherre-setup. De nye byggeprojekter er nemlig omfattet af Bygningsstyrelsens handlingsplan for styrket gennemførelse af byggeprojekterne.

""

Bygningsstyrelsen har netop offentliggjort en opdateret byggepipeline for sine forventede, kommende byggeprojekter over 40 mio. kr. Oversigten indeholder 11 byggeprojekter med en samlet volumen på ca. 1,8 mia. kr. Langt hovedparten af byggeprojekterne udbydes i år, men oversigten indeholder også enkelte projekter, som man allerede nu ved skal udbydes i 2019. Pipelinen indeholder både projekter for universiteterne, Rigspolitiet, domstolene og statslige styrelser.

De nye byggeprojekter vil være omfattet af en række nye tiltag, der skal sikre, at byggeprojekterne gennemføres til den aftalte tid og økonomi, med god kvalitet i løsningerne og med en høj brugertilfredshed hos Bygningsstyrelsens kunder.

"Det er velkendt, at Bygningsstyrelsen tidligere har haft nogle byggerier, som er kørt i hegnet. Det kan hverken vi eller vores kunder være tjente med. Derfor er vi i gang med at implementere en omfattende handlingsplan for, hvordan vi sikrer et langt stærkere styrings-setup omkring projekter, så vores byggerier fremover gennemføres mere sikkert, både i forhold til tidsplaner, budgetter og byggekvalitet," siger Bygningsstyrelsens direktør, Rasmus Brandt Lassen.

Projektgennemførelsen styrkes med følgende tiltag: 

  • Nye krav om indledende vurdering af projekternes kompleksitet. Denne vurdering ligger til grund for udbudsstrategi, bygherreorganisation og bemanding.
  • Øgede projektlederressourcer og kompetencer, herunder synlig tilstedeværelse på byggepladserne, Prince2-uddannelse og en gennemgribende revision af den fælles projektmodel.
  • Ny specialenhed, der kontrollerer kvaliteten af projektmaterialer. Enheden kan udføre digitale kollisionstests, som kan afsløre fejl i og manglende koordinering af projektmaterialet og granske for bygbarhed mv. Enheden har netop gransket over hundrede byggeprojekter og har opbygget omfattende erfaring med at opdage og afværge at fejl i projektmaterialet, der ellers ville medføre betydelige forsinkelser og fordyrelser. 
  • Ekstern granskning af bygbarhed, risici samt økonomi af alle projekter over 100 mio. kr.
  • Ny specialenhed med ansvar for udbud og kontraktmanagement. Enheden skal sikre, at Bygningsstyrelsen indgår solide aftaler og løbende holde nøje øje med, at Bygningsstyrelsen får de leverancer, der er aftalt, og rejser berettigede krav, hvis det ikke er tilfældet.
  • Ny specialenhed af projektcontrollere, der skal bistå med budgettering, opfølgning på udvikling i budget, forbrug samt prognose mv. Der er implementeret et nyt standard økonomistyringsark og stamblade for alle projekter over 15 mio. kr.
  • Ny specialenhed for risikomanagement med ansvar for struktureret og systematisk risikovurdering på alle projekter af en vis størrelse. Derudover anvender styrelsen RAMRISK til en struktureret risikoregistrering samt kapitalisering af risici og vurdering af budgetsikkerheden.