Invitation til informationsmøde for entreprenører om ny politiskole i Vestdanmark

21-06-2018

Bygningsstyrelsen inviterer interesserede entreprenører til informationsmøde om byggeprojektet mandag den 25. juni.

Prækvalifikation for hovedentreprisen på Uddannelsescenter Vest (UCV) startede den 18. juni 2018 med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.

Informationsmøde for interesserede entreprenører om prækvalifikationen og projektet i sin helhed holdes mandag den 25. juni kl. 10.00 på adressen Soldalen 8, 7100 Vejle.

UCV opføres som en del af en bred politisk aftale fra november 2016 om "Et styrket politi. Et tryggere Danmark".

Byggeprojektet består dels af en ombygning af eksisterende bygninger, samt opførelse af nybygninger på ca. 9.500 m². Den færdige politiskole får et samlet areal på ca. 20.000 m².

De nye faciliteter vil bestå af klasselokaler, træningsrum, et auditorium, en idrætssal, et personale- og administrationsafsnit samt en række værelser, som skal bruges til overnatning i forbindelse med efter- og videreuddannelse.

I de grønne udendørsomgivelser opføres løbebaner og træningsfaciliteter samt et afgrænset område til politiets køretøjer.

Tilmelding til informationsmødet om byggeprojektet mandag den 25. juni kl. 10:00 sker til projektleder Kim Bendix Olesen.