Moderne og effektivt kontorknudepunkt på Kalvebod Brygge

16-11-2018

Bygningsstyrelsen har den 1. november overtaget et nyt og funktionelt kontorhus på 41.000 m2. Det moderne kontorhus bliver et kontorknudepunkt til brug for staten, der på nuværende tidspunkt skal rumme fem statslige institutioner og være arbejdsplads for ca. 2.200 medarbejdere.

""
Kontorknudepunkt på Kalvebod Brygge

Over de kommende måneder flytter Banedanmark, Vejdirektoratet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen i København ind i det moderne kontorhus. Banedanmark flytter som de første ind i november 2018.

Kontorhuset, der er et OPP-projekt, hvor Bygningsstyrelsen er bestiller på statens vegne, er opført i lavenergiklasse 2020 og er DGNB-certificeret til guld.

Direktør i Bygningsstyrelsen Rasmus Brandt Lassen siger:

"Det nye kontorhus er både flot, moderne og meget funktionelt. Det giver vores kunder gode muligheder for at optimere deres kontorareal og indretning. Huset er indrettet med fælles mødecenter, reception og kantinefaciliteter i stueetagen for alle brugere. Når vi deles om fællesfaciliteterne, er det omkostningseffektivt i drift, og så ligger det ovenikøbet meget tæt på offentlig transport."

Det er et OPP-konsortium med A. Enggaard A/S og Velliv Pension & Livsforsikring A/S med Arkitema Architects K/S og MOE A/S tilknyttet som rådgivere, der har opført kontorhuset som det hidtil største statslige bygningsmæssige OPP-projekt i Danmark. OPP-leverandøren ejer bygningen og ansvarlig for funktionalitet og drift i 20 år. Bygningsstyrelsen har ibrugtaget bygningen tidligere end forventet og til den aftalte pris og kvalitet.

Fakta om kontorhuset på Kalvebod Brygge 

  • Det bebyggede areal er i alt ca. 61.000 m2, hvoraf 41.000 m2 er over terræn, mens 19.300 m2 er parkeringskælder.
  • Kontorhuset har fire tårne i op til otte etager med hvert sit atrium. Der er gangbroer imellem tårnene, der giver let adgang på tværs.
  • Parkeringskælderen har plads til 350 biler og der etableret 1.640 cykelparkeringspladser.
  • Det fælles mødecenter har ca. 20 møderum med 250 siddepladser i det største møderum i stuen.
  • Der er offentlig adgang til det grønne strøg, der løber igennem tårnene.
  • Kontorhuset har adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V og ligger stationsnært ved Dybbølsbro Station.
  • Bygningen er opført i lavenergiklasse 2020 og er DGNB-certificeret til guld (DGNB er en international bæredygtighedscertificering).