Stor interesse for at byde på facility management i staten

10-10-2018

Bygningsstyrelsen har prækvalificeret fire leverandører til at byde på opgaven med at levere serviceydelser til 20 statslige institutioner. Kontrakten for første bølge af statens FM har en samlet værdi på ca. 2 mia. kr. og en varighed på syv år. Bygningsstyrelsen forventer at kunne indgå kontrakt med den vindende leverandør til april 2019 med opstart den 1. oktober 2019.

""

Bygningsstyrelsen offentliggjorde i august 2018 udbudsmaterialet til første bølge af statens fælles facility management, og der har været flot markedsinteresse for udbuddet. Facility management bliver et nyt, centralt forretningsområde for Bygningsstyrelsen, som fra den 1. oktober 2019 kan levere bygninger, vedligehold og serviceydelser i en samlet pakke.

De prækvalificerede leverandører - Coor Service Management A/S, ISS Facility Services A/S, Forenede Service A/S og Kongsvang Rengøringsservice A/S - repræsenterer både erfarne integrerede facility management-leverandører og single service-leverandører, der har sluttet sig sammen i et partnerskab for at kunne byde på opgaven.

Om prækvalifikationen udtaler Bygningsstyrelsens direktør Rasmus Brandt Lassen:

"Selvom vi har gjort et grundigt forarbejde med to runder markedsdialog, så har det været spændende at se, om markedet rent faktisk er interesseret i at byde på opgaven, nu hvor udbuddet er sendt ud. Derfor er vi også meget tilfredse med den store interesse, som vores udbud har givet anledning til, og med at vi nu står med et stærkt felt af aktører, der skal konkurrere om opgaven."

Serviceydelserne i statens facility management omfatter indvendigt vedligehold, pleje af udearealer, sikkerhed, rengøring, kantine, affald og intern service, og de prækvalificerede leverandører er netop udvalgt på baggrund af deres erfaringer med disse serviceydelser.

De prækvalificerede leverandører skal den 10. december 2018 afgive deres indledende bud, hvorefter der er forhandling. Kontrakten forventes underskrevet medio april 2019 med idriftsættelse 1. oktober 2019.

Om statens facility management

Med statens facility management bliver alle serviceydelser i staten leveret af én ekstern leverandør og koordineret i Bygningsstyrelsen. Den fællesstatslige løsning vil på sigt omfatte alle ministerier og dertilhørende institutioner med undtagelse af Forsvaret, politiet, Kriminalforsorgen og Anklagemyndigheden, der allerede er omfattet af egne integrerede facility managementløsninger.

De resterende to bølger af statens facility management udbydes i henholdsvis 2020 og 2022.

Statens facility management indgår i regeringens udspil "Fælles løsninger skal give penge til kernevelfærd" fra maj 2017.