Bygningsstyrelsen effektiviserer 300 millioner kr. på indkøb af serviceydelser til staten

05-04-2019

Bygningsstyrelsen har valgt ISS som leverandør til bølge 1 af Statens Facility Management. Fra 1. oktober 2019 skal ISS levere de samlede serviceydelser til de 22 statslige institutioner, som er omfattet af den fællesstatslige løsning. Kontrakten løber i syv år med en samlet besparelse på ca. 300 mio. kr.

""

ISS er valgt som leverandør til bølge 1 af den fællesstatslige integrerede facility managementløsning. Offentliggørelsen er kulminationen på mange måneders intenst arbejde i Bygningsstyrelsen, og milepælen markerer samtidig, at staten inden længe overgår til en helt ny måde at udføre, styre og udvikle facility management på.

Direktør i Bygningsstyrelsen Rasmus Brandt Lassen udtaler:

"ISS er en stor kapacitet på markedet, og vi ser frem til at indgå i et stærkt partnerskab, hvor vi sammen kan udvikle, effektivisere og professionalisere et område med et enormt potentiale. Vi arbejder med tre helt centrale pejlemærker for løsningen; effektivitet, kvalitet og brugertilfredshed. Vi skal sammen med ISS løfte den opgave, så de statslige institutioner i endnu højere grad kan fokusere på deres kerneopgaver."

Med Statens Facility Management leverer ISS alle serviceydelser, mens kontraktstyring ligger samlet i Bygningsstyrelsen. Fordelt i hele landet vil Bygningsstyrelsen have lokalmedarbejdere ansat, som bl.a. sikrer samarbejde med leverandøren og institutionerne. Facility management er et nyt forretningsområde for Bygningsstyrelsen, som fra den 1. oktober 2019 leverer bygninger, vedligehold og serviceydelser i én samlet pakke.

Adm. direktør for ISS Danmark Flemming Bendt udtaler:

”Vi er glade og stolte over, at Bygningsstyrelsen har valgt os som samarbejdspartner, og vi ser frem til sammen med Bygningsstyrelsen at skabe de bedste rammer for, at medarbejdere og gæster hos de omfattede statslige myndigheder og styrelser kan fokusere på at løse deres kerneopgaver.”

Kontraktindgåelsen sker efter standstill den 16. april. Udover ISS har Coor Service Management, Forenede Service, og Kongsvang Rengøringsservice med samarbejdspartnere afgivet tilbud. Statens Facility Management udrulles i tre bølger, hvor bølge 2 og bølge 3 er planlagt idriftsat i henholdsvis 2021 og 2023.