Respektfuld indvendig renovering af Overformynderiet på Holmens Kanal

02-04-2019

Efter knap to år er den karakteristiske bygning med de runde hjørner omdannet til velfungerende, moderne kontorer, som skal huse to ministre og deres embedsmænd.

Et kig ned i atriummet i Holmens Kanal 20. Væggene er beklædt i gyldent træ

Onsdag den 26. marts blev totalentreprisen om indvendig renovering af Overformynderibygningen på Holmens Kanal 20 afleveret uden fejl og mangler. Forud for det er gået knap to års arbejde på en kompleks indvendig renoveringsopgave, hvor eksempelvis kvaliteten af den beton, som bygningen er opført af, og skævheder i bygningen har skabt udfordringer for projektet.

Succesfuld renovering

”NCC har stor erfaring med at renovere historiske og komplicerede bygninger, og det har været en spændende udfordring at arbejde med Overformynderiet, hvor vi har kunnet bringe alt det i spil, som vi har lært gennem tidligere renoveringsopgaver,” siger Dennis Nielsen, direktør for Renovering i NCC.

En særlig udfordring har været den trange plads og de vanskelige adgangsforhold. Mere end 8.000 m2 gulve og lige så mange m2 loftsplader er undervejs blevet bugseret ind gennem den kun 2,5 meter brede port.

“Det er en fornøjelse at modtage et mangelfrit projekt og renoveringen her er et glimrende eksempel på, at det sagtens kan lade sig gøre at gennemføre selv komplekse renoveringsprojekter i en totalentreprise – og med succes. Det er flotte, moderne og behagelige kontorlokaler, vi kan tilbyde de departementer, der flytter ind til maj," siger vicedirektør i Bygningsstyrelsen, Signe Primdal Lyndrup.

Holmens Kanal 20 med sin marmorfacade. Over indgangspartiet hænger det gamle skilt påskrevet Overformynderiet

Moderne kontorer med godt indeklima

Ind flytter Beskæftigelsesministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, som skal dele bygningens etager mellem sig og dele mødefaciliteter i stueetagen og have fælles kantine.

Kontoretagerne flettes sammen med et nyt fællesrum i form af café- og loungeområder og mødelokaler. Her vil ministeriernes medarbejdere kunne mødes på tværs af afdeling og fag, så der kan opstå fællesskab, videndeling og netværksdannelse, som er helt afgørende for en dynamisk, effektiv og moderne organisation.

Om projektet

Bygherre: Bygningsstyrelsen
Totalentreprenør: NCC Renovering
Arkitekt: Rørbæk & Møller Arkitekter ApS

Renoveringen har bestået af ombygning, modernisering og istandsættelse af eksisterende kontorfaciliteter, og etablering af nye kontor- og mødefaciliteter samt ministerfaciliteter. Endelig er der installeret nye tekniske installationer for at skabe bedre indeklima på de cirka 8.000 kvadratmeter, fordelt på syv etager inklusive kælder.