Ny hovedpolitistation på Færøerne

19-02-2019

Bygningsstyrelsen har ejendomme i hele rigsfællesskabet og har senest indgået kontrakt om en totalrenovering og om- og tilbygning af en større ejendom til brug for en ny hovedpolitistation i Thorshavn på Færøerne i 2020.

Visualisering af den nye hovedpolitistation på Færøerne. Facaden er mørk og med smalle vinduer.
Den ny hovedpolitistation på Færøerne, Kent Pedersen Arkitektfirma

Bygningsstyrelsen har indgået kontrakt i hovedentreprise med Ommen & Møller a/s om at ombygge, totalrenovere og tilføje en ekstra etage til en tidligere bankbygning i Thorshavn på Færøerne. Bygningen skal fra sommeren 2020 være ny hovedpolitistation for Færøernes Politi. Politiet bor i dag midlertidigt til leje i et privat lejemål.

Aktuelt er entreprenøren gået i gang med at 'skrælle' bygningen for alle indvendige vægge, installationer, facade og tag mv., så kun råhuset og de bærende konstruktioner står tilbage. Efterfølgende påbegyndes opbygning af en ekstra etage, nye facader, nye installationer og en indvendig nyindretning af samtlige rum, samt etablering af et parkeringsdæk over den eksisterende p-plads.

Den fremtidige indretning af de ca. 3.175 m2 (hvoraf 2.200 m2 er kontorareal) skal understøtte en moderne politistation med alle tilhørende funktioner til beredskab, detention, afhøring, administration, mødefaciliteter, kantine og servicecenter for borgere. Der stilles høje krav til et godt indeklima og et lavt energiforbrug, hvor politistationen bl.a. fremtidigt skal forsynes med fjernvarme.

Bygningen kommer til at fremstå i en enkel form med træbeklædning og tagpap, så den moderne bygning matcher traditionel færøsk byggeskik. Træbeklædningen i robinietræ vil patinere smukt og forventes at kunne holde minimum 50 år uden nogen form for behandling.

Udover den kommende hovedpolitistation i Thorshavn og almindelig bygningsvedligeholdelse af statens øvrige bygninger på Færøerne, har Bygningsstyrelsen også istandsat og ombygget Rigsombuddets bygning i Tórshavn i 2013, renoveret dele af en bygning med statslige personaleboliger i Thorshavn i 2015, ombygget og renoveret Retten i politistationen i Tvøroyri i 2015 samt haft løbende vedligehold på Bygningsstyrelsens øvrige bygninger på Færøerne, der huser domstole, politi og Rigsombud – i alt 10 bygninger.

Se visualisering af udførelsesplanen.